Skreddersydd CV til anbudskonkurranse

| Nyheter | No Comments

I mange anbudskonkurranser er kompetanse tildelingskriterium. Det signaliserer at oppdragsgiveren er villig til å betale ekstra for rett kompetanse til oppdraget.  Da er det svært viktig at ditt tilbud klarer å dokumentere etterspurt kompetanse og de riktige personlige egenskapene som kreves for oppdraget. Kompetansen skal ofte dokumenteres med at du…

Enkelt brudd på anskaffelsesreglene kan gi erstatning

| Nyheter | No Comments

En rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om anskaffelsesregelverket bryter med etablert norsk rettspraksis, og kan medføre at offentlige oppdragsgivere i større grad enn tidligere vil bli erstatningsansvarlige.  I en nylig avsagt rådgivende uttalelse, slår EFTA-domstolen fast at et enkelt brudd på anskaffelsesregelverket i seg selv kan være nok til å utløse…

Kommende anskaffelsesplaner Bane NOR

| Nyheter | No Comments

Eksempel til etterfølgelse Bane NOR har presentert sine kommende anskaffelsesplaner helt frem til 2021. Oversikten blir oppdatert hver måned på deres nettside. I oversikten som nå foreligger finner du informasjon om planlagte anskaffelser for de ulike enhetene, sted, planlagt dato for tilbudsforespørsel og  antatt kontraktsverdi. Klikk her for hele oversikten…

Slik unngår du anbudsstress

| Nyheter | No Comments

Svært mange leverandører er ikke klar over at fristen for levering av tilbud i anbudskonkurranser over EØS-terskel (NOK 1,75 mill.) kan være så kort som 10 dager etter kunngjøring. En forutsetning for så kort frist er imidlertid at oppdragsgiveren tidligere har publisert en veiledende kunngjøring tidligst 12 måneder og senest…

Oversikt minimumsfrister for levering av tilbud

| Nyheter | No Comments

Her finner du oversikt over gjeldende minimumsfrister for innlevering av tilbud etter anbudskunngjøring: Kilde: anskaffelser.no

Sladding av tilbud – gir du forretningshemmeligheter til konkurrenter?

| Nyheter | No Comments

Mangelfull og slurvet sladding av tilbud er en sikkerhetsrisiko De fleste anbudskonkurranser krever at tilbyder skal vedlegge en sladdet versjon av tilbudet på minnepenn ved levering på papir, eller som en egen PDF-fil hvis tilbudet skal leveres elektronisk i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). I henhold til offentlighetsloven kan den sladdede versjonen…

Leserinnlegg: Hurtigruten – anbud i urent farvann

| Nyheter | No Comments

Leserinnlegg av tidligere direktør i OVDS/Hurtigruten og samferdselssjef i Nordland, Steinar Sæterdal Om kort tid vil Hurtigruten igjen bli lagt ut på anbud, rettere sagt Kystruten Bergen – Kirkenes som er det formelle navnet. Merkenavnet Hurtigruten er eid av dagens operatør, Hurtigruten AS og er dermed beskyttet mot bruk av andre. Regjeringen…

Evenes – anbudsutlysinger for milliarder er snart i gang

| Nyheter | No Comments

Lokalavisen Fremover rapporterer i dag, 15.03.17, at Forsvarsbygg hadde møte i går med ledelsen i vertskapskommunen Evenes samt nabokommunene Tjeldsund og Skånland.  Forsvarets byggearbeider vil starte et år før tidligere planlagt, det vil si oppstart neste år.  Det vil bli raskere fremdrift enn det har vært på Ørland. Foreløpig skal det investeres for…

Vant anbud for over 60 millioner i 2016

| Nyheter | No Comments

En gjennomgang av anbudstildelinger i 2016 hvor Din Anbudshjelp AS  var engasjert viser at våre kunder, som stort sett er små og mellomstore bedrifter over hele landet, vant anbud til en verdi på mer enn 60 millioner. Som en liten konsulentbedrift er vi stolte av resultatet.  Det er inspirerende at vi er…

Nytt regelverk: Dramatisk nedgang i nasjonale kunngjøringer

| Nyheter | No Comments

Din Anbudshjelp AS har i en rykende fersk analyse av Doffin tatt for seg kunngjøringstallene for januar og februar 2017 og sammenlignet disse med tilsvarende periode for 2016. Funnene er alarmerende. Totalt er nedgangen i nasjonale kunngjøringer under EU/EØS terskel på nær 30 %. Med utgangspunkt i tallene fra jan/febr 2016…

Elektronisk tilbudslevering

| Nyheter | No Comments

Leverandør, gled deg – datoene er klare! For nærmere ett år siden skrev vi et innlegg om hvor håpløst gammeldags, arbeids- og kostnadskrevende det er når offentlige oppdragsgivere ber om tilbud på papir i x antall  permer. Det nye lovverket som gjelder fra 1.1. 2017 setter frister til offentlig sektor for å…

KOFA – 2016 – brudd på regelverket

| Nyheter | No Comments

Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I følge offentlig statistikk ble det meldt inn 195 saker til KOFA i 2016.  Gjennom året konstaterte KOFA at blant 151 avgjorte klagesaker hadde den offentlige oppdragsgiveren begått regelbrudd i 52…

Nytt egenerklæringsskjema ESPD

| Nyheter | No Comments

ESPD – det europeiske egenerklæringsskjemaet er nå obligatorisk å bruke ved anbudskonkurranser over EØS terskelverdi. Det nye egenerklæringsskjemaet (ESPD) er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Kravene fylles først ut av oppdragsgiver, og denne ESPD-forespørselen følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn sine svar med utgangspunkt…

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo,10. januar: Hvordan vinne offentlige anbud

| Nyheter | No Comments

Er du, eller vil du bli leverandør til offentlig sektor? Flere endringer i regelverket  trer i kraft fra 1.1. 2017. Du lærer hvordan du best mulig kan finne relevante anbud (også de som ikke finnes i Doffin) og lage et vinnertilbud. Dette kurset  har en praktisk tilnærming. Ingen forkunnskaper om offentlige anbud…

Lærlingforskriften sendt i retur

| Nyheter | No Comments

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Hele 20 høringssvar var kommet inn da høringsfristen gikk ut den 16. oktober. Regjeringens eget regelråd ber Kunnskapsdepartementet om å utrede forslaget til lærlingforskrift grundigere og sende det ut…

Ny terskelverdi 1,1 mill. – hva er konsekvensen for bedriftene?

| Nyheter | No Comments

Innføring av ny anskaffelseslov med tilhørende forskrifter ble noe forsinket i forhold til tidligere plan, men regjeringen har nå bestemt at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2017. Den mest overraskende endringen er at den nasjonale terskelverdien for pålagt kunngjøring i Doffin heves fra kr. 500.000,- til 1,1…

Nye terskelverdier

| Nyheter | No Comments

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar. I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Her er de viktigste endringene: Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter…

Ny lov kommer. Farvel anbudspermer!

| Nyheter | No Comments

En god nyhet for leverandører til offentlig sektor! Med opprinnelig bakgrunn i  EU-direktiv vil et nytt anskaffelsesregelverk i Norge bli vedtatt av Stortinget i april og sannsynligvis iverksatt fra 1. juli 2016 med mulighet for at etatene får en viss tid til å tilpasse seg loven. Lovverket innebærer blant annet at alle offentlige virksomheter…

Narvik kommune skal handle for nærmere 1 mrd!

| Nyheter | No Comments

Narvik kommune skal de nærmeste årene lyse ut oppdrag for 600-700 mill. innen bygg og anlegg. Oppdragene kommer i tillegg til  løpende innkjøp av varer og tjenester til en verdi av nærmere 300 mill. per år.  Anskaffelsene representerer et potensielt «gigantmarked» for bedriftene i regionen, men anbudsregelverket setter blant annet krav til likebehandling…

Avvist i en offentlig anbudskonkurranse?

| Nyheter | No Comments

Ingen liker å bli avvist! Du har brukt mange arbeidstimer på å lage en anbudsbesvarelse, og får ikke engang være videre med i konkurransen. Det er bittert! Årsakene til avvisning kan være mange. De vanligste er manglende oppfyllelse av minimumskravene for deltakelse, manglende skatteattester, HMS-egenerklæring, men listen er langt lengre….

Under 100.000: Offentlige oppdragsgivere står fritt til å inngå kontrakt

| Nyheter | No Comments

Fra 1. juli: Vi minner om at anskaffelser under 100 000 kroner ble unntatt regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgivere står nå helt fritt til å inngå kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere. Begrunnelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at oppdragsgiverne skal slippe å måtte bruke unødvendige…

Tromsø kommune – eksempel til etterfølgelse

| Nyheter | No Comments

Hvor flink er din kommune til å informere om sine innkjøpsavtaler og varigheten av disse? Tromsø kommune har på sin hjemmeside laget en oversikt som er allment tilgjengelig og løpende oppdatert. Her får du oversikt over de ulike produktgruppene det er kontrakt på, hvilket firma som har kontrakten og hvor lenge…

Nytt regelverk: Nå blir det enklere å levere anbud

| Nyheter | No Comments

Nå innfører vi enklere og bedre regler, sier næringsminister Monica Mæland. Nytt nasjonalt regelverk om offentlige anskaffelser trer i kraft 1. juli 2015. – Det offentlige kjøper inn for rundt 400 milliarder kroner årlig. Vi ønsker at så mange som mulig forstår og kan delta i konkurranser om offentlige kontrakter,…

Nettskyer og anbudshjelp – perfekt match

| Nyheter | No Comments

En ny måte å samarbeide på! Nettskytjenester skaper store endringer i samarbeidsformer og gir nye muligheter, særlig  for fremoverlente SMB-bedrifter (SMB=Små og Mellomstore Bedrifter). Ved bruk av nettskyer kan du samarbeide med kompetansemiljøer som er lokalisert hvor som helst. For eksempel, når du trenger praktisk hjelp til å besvare et offentlig…

Outsourcing av tilbudsarbeid

| Nyheter | No Comments

Offentlige anbud – en velkjent situasjon: Det tikker inn et offentlig anbud  som du gjerne skulle besvart. Imidlertid blir du litt oppgitt fordi konkurransegrunnlaget inneholder en hel rekke dokumenter med et høyt antall sider. Det kreves at du skal levere mye dokumentasjon. Arbeidsdagene til både deg selv og kollegaene er…

Anbudshjelp kan endre denne statistikken

| Nyheter | No Comments

I Sverige sier bare en av ti småbedrifter at de har deltatt i offentlige anbudskonkurranser i 2014. Derimot håver irske småbedrifter til seg av offentlige kontrakter i hjemlandet. Det er grunn til å tro at tallene fra Sverige gjenspeiler situasjonen i Norge. Nylig kom to rapporter med fakta om småbedrifters…

Nye EU-regler om offentlige anskaffelser

| Nyheter | No Comments

Nye EU-regler skal gjøre det enklere å konkurrere om offentlige kontrakter. – Det offentlige kjøper inn for over 400 milliarder kroner i året. Regjeringen vil gjøre det enklere for bedriftene å konkurrere om disse kontraktene. De nye EU-direktivene er et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland. Nærings- og…

Anbud – ordbok offentlige anskaffelser

| Nyheter | No Comments

DIFI har utarbeidet en ordbok som gjøre det lettere å orientere seg både for leverandører og innkjøpere. Vi bringer her et utvalg:  Anbud Bindende tilbud (inngitt i en anbudskonkurranse) om å levere en vare, yte en tjeneste eller utføre et bygg- og anleggsprosjekt, som kan aksepteres av oppdragsgiver uten behov…

Offentlig sektor kan handle fra gründere!

| Nyheter | No Comments

Offentlige innkjøpere kan handle fra nyoppstartede bedrifter hvis de legger til rette for det! DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet gode informasjonssider om offentlige anskaffelser. Din Anbudshjelp AS har sakset fra en artikkel som omhandler temaet: Nyetablerte gründere kan tilføre det offentlige innovasjon. Men ofte er de ikke…

Nytt verktøy for leverandører til kommunalt marked

| Nyheter | No Comments

Hvilke firmaer handler din kommune av og for hvor mye? Det kan du nå finne ut av via en nyutviklet database. Leverandørdatabasen som  er utviklet av Kommunal Rapport inneholder opplysninger om alle selskaper som leverer varer eller tjenester til kommunene. – Det er første gang noen har samlet disse offentlige…

Slik vinner du anbud

| Nyheter | No Comments

Det offentlige markedet er alltid der, også i nedgangstider. Faktisk, i nedgangstider øker offentlig sektor sine innkjøp for å motvirke en nedgangskonjunktur. Forrige gang vi så det tydelig var under finanskrisen i 2008 – 2009 hvor mange ekstraordinære prosjekter ble igangsatt. Bedrifter som hadde kunnskap om det offentlige markedet ble…

Attest for skatt og merverdiavgift kan nå bestilles via Altinn

| Nyheter | No Comments

Når du utarbeider tilbud på en offentlig anbudsutlysing må du også levere attest for skatt og merverdiavgift. Disse var tidligere todelt og måtte bestilles fra henholdsvis kommunekemneren og fylkesskattekontoret. Prosedyren for bestilling var tungvint og det kunne ofte ta flere dager fra bestilling til man mottok attestene. En gledelig nyhet er at…

De 10 mest vanlige feil når du skriver tilbud

| Nyheter | No Comments

Mange tilbud i anbudskonkurranser blir avvist på grunn av formelle feil eller fordi leverandøren ikke har besvart i henhold til kravspesifikasjonen. DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT,  har utarbeidet en liste over de mest vanlige feil som leverandører gjør i sitt tilbudsarbeid: Starter tilbudsskrivningen like før tilbudsfrist Setter seg…

KOFA kan få bøteleggingsfullmakten tilbake

| Nyheter | No Comments

Dagens Næringsliv har gjennom flere artikler den senere tid satt fokus på kompleksiteten, praktiseringen  og håndhevelsen  av anbudsreglene. På dn.no den 9. september pekes det blant annet på dagens klagesystem for offentlige anskaffelser. I 2012 ble KOFAs (Klagenemda for offentlige anskaffelser) håndhevelsesmakt overført til domstolene. Konsekvensen ble at klageterskelen ble enda høyere, særlig for…

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket – høring

| Nyheter | No Comments

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv.  Utvalgets forslag skal forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket. Det skal bli lettere for leverandører å besvare anbud. Utredningen er nå på høring og fristen for høringsuttalelser…

Når avvikler du ferie? Juni har flest anbudskunngjøringer!

| Nyheter | No Comments

Historien gjentar seg hvert år. Tidligere års statistikker viser at juni er den travleste kunngjøringsmåneden. Sannsynligvis vil årets juni vise mellom 1.500 og 1.700 anbudskunngjøringer i Doffin når måneden er passert. Den første uken i juli har også mange kunngjøringer. Er din bedrift forberedt til å besvare anbudsforespørsler eller er…

Vil du bli leverandør til FN?

| Nyheter | No Comments

Årlig kjøper FN-systemet det meste av varer og tjenester for mer enn 15 milliarder US$.  Dette skjer gjennom anbudskonkurranser. NOREPS (The Norwegian Emergency Preparedness System) og Innovasjon Norge inviterer til seminar i København den 11. og 12. juni. Seminaret er organisert i samarbeid med Danmark, Sverige og Island. Tradisjonelt har…

Bygg- og anlegg: Nedgang i offentlige anbudskonkurranser

| Nyheter | No Comments

Din Anbudshjelp AS har sammenlignet antall kunngjøringer av anbudskonkurranser for bygg- og anlegg (CPV 45) i Doffin for 1. tertial 2014 med tallene for samme periode i 2013. Tallene viser en tilbakegang for kunngjøringer under EU-terskel på 106 kunngjøringer (-7,5 %). Tallet for anbud over EU-terskel viser en tilbakegang på 29…

Stat og kommune: Milliardutbygging i Rana-regionen

| Nyheter | No Comments

Det skal realiseres byggeprosjekter i Rana-området i regi av stat og kommune for 1,5 milliarder de neste årene. Dette kom fram på Næringslivslunsjen til Ranaregionens Næringsforening på Campus Helgeland mandag, referert i Rana Blad. Selfors sykehjem og Hauknes skole er blant prosjektene som ligger først an i løypa, sammen med…

Bredbåndshullene i Norge skal tettes med 160 millioner

| Nyheter | No Comments

Kommuner som har dårlig bredbåndsdekning, kan nå søke Post- og teletilsynet om midler til utbygging. Søknadsfristen er 6. juni. Godkjente prosjekter skal legges ut på offentlig anbud slik at private leverandører kan levere bredbandsløsningene. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 avsatt 160 millioner kroner for å bidra til at alle…

Anbudskonkurranser gir kommunene besparelser
på 1,7 milliarder årlig

| Nyheter | No Comments

Hvor mye sparer offentlig sektor ved å benytte seg av anbudskonkurranser? Rambøll og Inventura har gjennomført en utredning for Kommunenes Sentralforbund (KS). Utredningen konkluderer med at kommunene alene sparer rundt 1,7 milliarder kroner årlig, inkludert kostnadene ved å gjennomføre slike konkurranser (transaksjonskostnader). I følge en artikkel i Kommunal Rapport har…

Pris behøver slett ikke avgjøre alle anbud

| Nyheter | No Comments

Det er ingen ting i Lov om offentlige anskaffelser som hindrer etatene å legge andre kriterier til grunn når de skal velge leverandør sa Harald Alfsen som er  jurist og partner i Inventura AS under seminaret «Offentlig innkjøp – et hinder for innovasjon?» i Oslo onsdag denne uken. Alfsen er en…

Vil du samarbeide med andre bedrifter om å levere anbud?

| Nyheter | No Comments

Konkurransetilsynet har publisert ny veileder om prosjektsamarbeid. Formålet med veiledningen er i henhold til Konkurransetilsynet å bidra til økt forståelse hos markedsaktørene når det gjelder hvilke typer prosjektsamarbeid som lovlig kan gjennomføres, samt å forhindre at lovstridige prosjektsamarbeid iverksettes. Veiledningen angir blant annet hvordan Konkurransetilsynet vil tolke og vil anvende…

Norske småkommuner sårbare for korrupsjon

| Nyheter | No Comments

Små kommuner er mer sårbare for korrupsjon, viser EU-rapport. – Norske kommuners kontrollrutiner er varierende, sier Transparency International Norge. – Det finnes ingen korrupsjonsfri sone i Europa, sa EUs innenrikskommissær Cecilia Malmström da hun la fram EUs første rapport om korrupsjon i unionen. I rapporten omtalt i Nationen kommer det…

Anbud Forsvaret anno 1910

| Nyheter | No Comments

Anbud er slett ingen ny konkurranseform når offentlig sektor skal kjøpe inn varer og tjenester. Det norske forsvaret har for eksempel lang tradisjon i å invitere til anbudskonkurranser. Hos Baker Hansen i Vika i Oslo kan man i en innrammet anbudsutlysing fra 1910 lese følgende: Anbud paa bakning av brød…

Fakta om offentlige anskaffelser

| Nyheter | No Comments

Kunnskap om og innsikt i regelverket for offentlige anskaffelser er nyttig og lønnsomt for leverandører. Hvis du ønsker å bli leverandør til offentlig sektor har NHO har opprettet en nettside som gir deg mye nyttig informasjon. Lenke til nettsiden her

Veileder for anskaffelse av hotelltjenester

| Nyheter | No Comments

Difi har utviklet et veiledningsdokument for anskaffelse av hotelltjenester. Veilederen er også nyttig lesing for hoteller som ønsker offentlig sektor som kunde. De største miljøbelastningene knyttet til hotelltjenester er forbruk av energi, avfall, mat, kjemikalier, forbruksartikler og vann. Miljøbelastningene er med andre ord knyttet til selve hotellbygningen og hvordan denne…

Markedssituasjonen for anleggsbransjen.

| Nyheter | No Comments

Anleggsbransjen er en stor leverandør til offentlig sektor: Maskinentreprenørenes Forbund presenterte (MEF)  presenterte nylig  et årssammendrag av markedssituasjonen i anleggsbransjen 2013. Kilder for dataene er Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB.  Kort sammendrag: • Statens vegvesen hadde i løpet av 4. kvartal 2013 anbudsfrist for 67 kontrakter, mot 64 kontrakter i 4. kvartal…

Nytt regelverk på gang – enklere for små og mellomstore bedrifter (SMB)

| Nyheter | No Comments

Regelverket for offentlige anskaffelser er under revidering. Rådet for den europeiske union vedtok i midten av februar tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Formålet med de nye direktivene er enklere og klarere regler som blant annet vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige anbud….