Skip to main content

Elektronisk tilbudslevering

Anbudshjelp fra A til Å

Elektronisk tilbudslevering, tilbudsstruktur, terskelverdier, ESPD-skjema, KGV, kvalifikasjonskrav, miljøkrav, tildelingskriterier + + +. For mange bedrifter er dette krevende. Anbudsarbeid oppleves belastende, byråkratisk og brysomt. De går derved glipp av det store offentlige markedet fordi de ikke har strategi, rutiner og administrativ kapasitet til å besvare anbud.  Hva med heller å snu problemstillingen og tenke at med praktisk anbudshjelp kan du få hjelp til å vinne offentlige anbud og derved øke inntjeningen for bedriften? Din Anbudshjelp AS kombinerer god kunnskap om det offentlige innkjøpsregelverket med bred bedriftskompetanse. Det gjør at vi raskt finner tonen i lag.

Anbudskonkurranser er ikke bare et spørsmål om anbudsregler. For leverandører handler det  like mye om god analyse av konkurransegrunnlaget, tilbud som skiller seg ut fra mengden, markedsføring, salg, strategi, IT-kunnskap og bedriftsledelse! Vår kompetanse gir et solid grunnlag for å forstå din bedrift og lage vinnertilbudet i samarbeid med deg!

Gjennom samarbeidet styrker du også din egen kompetanse og du kan gjenbruke proffe tilbudsdokumenter. «Learning by doing» er dessuten mer kompetansegivende enn et kurs i hvordan vinne anbud.

Ring 900 77 580 for tilbud!

Du kan også sende oss lenke eller Doffin-referanse til en anbudsutlysing via kontaktskjemaet og motta tilbud på e-post.

Vi utarbeider dine anbudsbesvarelser i Microsofts nettskyløsning, OneDrive. Her deler vi fortløpende dokumentene med deg. Med enkle klikk kan du følge innhold og fremdrift i anbudsbesvarelsen via din nettleser.  Du trenger ingen forkunnskaper om nettskyløsninger eller installasjon av spesiell programvare! Vi samarbeider også tett med deg på telefon, Skype eller Teams.

Kun leverandører til offentlig sektor er våre kunder. Vår rendyrkede strategi medfører at vi er uten bindinger til alle offentlige oppdragsgivere. Det gir ytterligere trygghet for deg!

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs i «Hvordan vinne offentlige anbud».

Slik jobber vi:

Finne anbud

Finn anbud! Vi har sammen med Finndoff AS, lansert en presis og rimelig anbudsvarslingstjeneste som koster fra kun kr. 299,- + mva pr. mnd.  Det sikrer at du får skreddersydd varsling når det dukker opp anbud som passer din bedrift.

Konkurransegrunnlag

På vegne av din bedrift foretar vi nedlasting av konkurransegrunnlaget fra KGV-systemet som den offentlige oppdragsgiveren benytter. Konkurransegrunnlaget kalles også anbudsdokumentene og omfatter alle dokumenter og rapporter etc. som hører til konkurransen.

Analyse

Din Anbudshjelp AS analyserer konkurransegrunnlaget. I denne fasen inngår også dokumentasjonskrav, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kvalitetssystem, miljøkrav og andre krav. Ved uklarheter kontakter vi oppdragsgiver.

Avklaring

Sammen med deg tas det beslutning om tilbud skal utarbeides. I denne fasen er det viktig å avklare om din bedrift og produkter/tjenester imøtekommer kravene. Vi arbeider med bedrifter over hele landet og tar avklaringen over telefon, Skype, Teams eller møte.

Din bedrifts oppgave

Ut fra vår analyse av konkurransegrunnlaget beskriver din bedrift produkter, tjenester og priser som skal inngå i tilbudet. Kun det som oppdragsgiver spør om skal besvares. Dette gjøres i dialog med oss. Vi lager fremdriftsplan med milepæler og ansvarsfordeling.

Kontroll

Vi sjekker at bedriftens skatteattester, firmaattest, ESPD-skjema, sertifiseringer etc. er oppdatert og at annen dokumentasjon som er avkrevd skaffes til veie innen tidsfristen for tilbudslevering. Skatteattester skal f. eks aldri være eldre enn 6 måneder.

Nye opplysninger

I løpet av anbudsprosessen kan det komme nye opplysninger og publisering av spørsmål/svar, gjerne med bakgrunn i spørsmål som Din Anbudshjelp eller andre tilbydere har spurt om. Vi følger dette opp.

Komplett tilbud – elektronisk levering

Vi setter sammen et komplett tilbud som oppfyller alle formelle krav og vedlegg.  Vi laster opp det ferdige tilbudet i det elektroniske innkjøpssystemet som den offentlige oppdragsgiveren benytter i konkurransen. Til slutt er det du som trykker «Send» etter endelig gjennomgang.

Gjenbruk

Vi organiserer bedriftens anbudsdokumentasjon slik at den lett kan gjenbrukes. Dette gjelder for eksempel skatteattester, firmaattest, regnskap, kredittratinger, produktbeskrivelser, CV’er, organisasjonsplan etc.

Bistand ved klagesak

Hvis anbudskonkurransen ikke vinnes analyserer vi tildelingsbeslutningen. Vi bistår i eventuell klagesak og etablerer kontakt med advokat som er spesialist i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Referanser

Siden oppstarten i 2014 har Din Anbudshjelp AS levert et høyt antall komplette anbudsbesvarelser på vegne av våre kunder. Kontrakter for mange millioner er vunnet. Kontakt oss for referanser!

Kundeanmeldelser

Se kundeanmeldelser på Facebook og Google

Følg oss på sosiale medier