Elektronisk tilbudslevering

Anbudshjelp fra A til Å

Elektronisk tilbudslevering, tilbudsstruktur, terskelverdier, ESPD-skjema, KGV, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier + +. Mange bedrifter går glipp av det store offentlige markedet fordi de ikke har strategi, rutiner og administrativ kapasitet til å besvare anbud. De synes at anbud er tidkrevende, byråkratisk og brysomt. Hva med heller å snu problemstillingen og tenke at praktisk anbudshjelp kan hjelpe din bedrift til å vinne offentlige anbud og derved øke inntjeningen?

Antall årlige konkurranser fra kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser er mange tusen og har en verdi over 500 milliarder! Det gir muligheter for bedrifter innenfor de fleste bransjer – også for din bedrift. Du trenger bare litt hjelp!

Din Anbudshjelp AS kombinerer god kunnskap om det offentlige innkjøpsregelverket med bred bedriftskompetanse. Anbudskonkurranser er nemlig ikke bare et spørsmål om anbudsregler. For leverandører handler det  like mye om god analyse av konkurransegrunnlaget, tilbud som skiller seg ut fra mengden, markedsføring, salg, strategi, IT-kunnskap og bedriftsledelse! Vår kompetanse gir et solid grunnlag for å forstå din bedrift og lage vinnertilbudet i samarbeid med deg!

Vi benytter en to-delt prismodell når vi utarbeider anbudsbesvarelser:
1) En  rimelig forhåndsavtalt basispris uten overraskelser.
2) Hvis du vinner anbudet tar vi et forhåndsavtalt suksesshonorar.
Alternativt benyttes løpende timepris i prosjekter hvor det er naturlig.

Ring oss på 900 77 580 for tilbud!

Du kan også sende oss lenke eller Doffin-referanse til en anbudsutlysing via kontaktskjemaet og motta tilbud på e-post.

Vi utarbeider dine anbudsbesvarelser i Microsofts nettskyløsning, OneDrive. Her deler vi fortløpende dokumentene med deg. Med enkle klikk kan du følge innhold og fremdrift i anbudsbesvarelsen via din nettleser.  Du trenger ingen forkunnskaper om nettskyløsninger eller installasjon av spesiell programvare! Vi samarbeider også tett med deg på telefon, Skype eller Teams.

Kun leverandører til offentlig sektor er våre kunder. Vår rendyrkede strategi medfører at vi er uten bindinger til alle offentlige oppdragsgivere. Det gir ytterligere trygghet for deg!

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs i «Hvordan vinne offentlige anbud» samt rimelig og effektiv anbudsvarsling fra EU-Supply.

Slik jobber vi:

 Finne anbud

Som forhandler for EU-Supply kan vi opprette en god søkeprofil på anbudsvarsling. Dette sikrer at du får varsling når det dukker opp anbud som passer din bedrift. Du får gratis UFORPLIKTENDE  prøve i 14 dager. Abonnement koster kun fra kr. 470,- + mva pr. måned.

 Konkurransegrunnlag

Vi foretar nedlasting av konkurransegrunnlaget fra Doffin eller KGV-systemer på vegne av din bedrift. Konkurransegrunnlaget kalles også anbudsdokumentene og omfatter alle dokumenter og rapporter etc. som hører til konkurransen.

 Analyse

Din Anbudshjelp AS analyserer konkurransegrunnlaget. I denne fasen inngår også dokumentasjonskrav, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kvalitetssystem, miljøkrav og andre krav. Ved uklarheter kontakter vi oppdragsgiver.

 Avklaring

Sammen med deg tas det beslutning om tilbud skal utarbeides. I denne fasen er det viktig å avklare om din bedrift og produkter/tjenester imøtekommer kravene. Vi arbeider med bedrifter over hele landet og tar avklaringen over telefon, Skype, Teams eller møte.

 Din bedrifts oppgave

Ut fra vår analyse av konkurransegrunnlaget beskriver din bedrift produkter, tjenester og priser som skal inngå i tilbudet. Kun det som oppdragsgiver spør om skal besvares. Dette gjøres i dialog med oss. Vi lager fremdriftsplan med milepæler og ansvarsfordeling.

 Kontroll

Vi sjekker at bedriftens skatteattester, firmaattest, ESPD-skjema, sertifiseringer etc. er oppdatert og at annen dokumentasjon som er avkrevd skaffes til veie innen tidsfristen for tilbudslevering. Skatteattester skal f. eks aldri være eldre enn 6 måneder.

 Nye opplysninger

I løpet av anbudsprosessen kan det komme nye opplysninger og publisering av spørsmål/svar, gjerne med bakgrunn i spørsmål som Din Anbudshjelp eller andre tilbydere har spurt om. Vi følger dette opp.

 Komplett tilbud – elektronisk levering

Vi setter sammen et komplett tilbud som oppfyller alle formelle krav og vedlegg.  Vi laster opp det ferdige tilbudet i det elektroniske innkjøpssystemet som benyttes i konkurransen, f. eks. EU-Supply, Mercell eller Visma. Til slutt er det du som trykker «Send» etter endelig gjennomgang.

 Gjenbruk

Vi organiserer bedriftens anbudsdokumentasjon slik at den lett kan gjenbrukes. Dette gjelder for eksempel skatteattester, firmaattest, regnskap, kredittratinger, produktbeskrivelser, CV’er, organisasjonsplan etc.

 Bistand ved klagesak

Hvis anbudskonkurransen ikke vinnes analyserer vi tildelingsbeslutningen. Vi bistår i eventuell klagesak og etablerer kontakt med advokat som er spesialist i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Referanser

Siden oppstarten i 2014 har Din Anbudshjelp AS levert et høyt antall komplette anbudsbesvarelser på vegne av våre kunder. Kontrakter for mange millioner er vunnet. Kontakt oss for referanser!

Følg oss på sosiale medier