Skip to main content
Monthly Archives

mars 2014

Anbudskonkurranser gir kommunene besparelser
på 1,7 milliarder årlig

By Nyheter

Hvor mye sparer offentlig sektor ved å benytte seg av anbudskonkurranser? Rambøll og Inventura har gjennomført en utredning for Kommunenes Sentralforbund (KS). Utredningen konkluderer med at kommunene alene sparer rundt 1,7 milliarder kroner årlig, inkludert kostnadene ved å gjennomføre slike konkurranser (transaksjonskostnader). I følge en artikkel i Kommunal Rapport har…

Read More

Vil du samarbeide med andre bedrifter om å levere anbud?

By Nyheter

Konkurransetilsynet har publisert ny veileder om prosjektsamarbeid. Formålet med veiledningen er i henhold til Konkurransetilsynet å bidra til økt forståelse hos markedsaktørene når det gjelder hvilke typer prosjektsamarbeid som lovlig kan gjennomføres, samt å forhindre at lovstridige prosjektsamarbeid iverksettes. Veiledningen angir blant annet hvordan Konkurransetilsynet vil tolke og vil anvende…

Read More

Norske småkommuner sårbare for korrupsjon

By Nyheter

Små kommuner er mer sårbare for korrupsjon, viser EU-rapport. – Norske kommuners kontrollrutiner er varierende, sier Transparency International Norge. – Det finnes ingen korrupsjonsfri sone i Europa, sa EUs innenrikskommissær Cecilia Malmström da hun la fram EUs første rapport om korrupsjon i unionen. I rapporten omtalt i Nationen kommer det…

Read More

Anbud Forsvaret anno 1910

By Nyheter

Anbud er slett ingen ny konkurranseform når offentlig sektor skal kjøpe inn varer og tjenester. Det norske forsvaret har for eksempel lang tradisjon i å invitere til anbudskonkurranser. Hos Baker Hansen i Vika i Oslo kan man i en innrammet anbudsutlysing fra 1910 lese følgende: Anbud paa bakning av brød…

Read More

Veileder for anskaffelse av hotelltjenester

By Nyheter

Difi har utviklet et veiledningsdokument for anskaffelse av hotelltjenester. Veilederen er også nyttig lesing for hoteller som ønsker offentlig sektor som kunde. De største miljøbelastningene knyttet til hotelltjenester er forbruk av energi, avfall, mat, kjemikalier, forbruksartikler og vann. Miljøbelastningene er med andre ord knyttet til selve hotellbygningen og hvordan denne…

Read More