Skip to main content
Monthly Archives

august 2014

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket – høring

By Nyheter

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv.  Utvalgets forslag skal forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket. Det skal bli lettere for leverandører å besvare anbud. Utredningen er nå på høring og fristen for høringsuttalelser…

Read More