Monthly Archives

februar 2016

Nye terskelverdier

By | Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar. I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Her er de viktigste endringene: Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter…

Read More