Skip to main content
Monthly Archives

februar 2016

Nye terskelverdier

By Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar. I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Her er de viktigste endringene: Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter…

Read More

Ny lov kommer. Farvel anbudspermer!

By Nyheter

En god nyhet for leverandører til offentlig sektor! Med opprinnelig bakgrunn i  EU-direktiv vil et nytt anskaffelsesregelverk i Norge bli vedtatt av Stortinget i april og sannsynligvis iverksatt fra 1. juli 2016 med mulighet for at etatene får en viss tid til å tilpasse seg loven. Lovverket innebærer blant annet at alle offentlige virksomheter…

Read More