Monthly Archives

januar 2017

KOFA – 2016 – brudd på regelverket

By | Nyheter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I følge offentlig statistikk ble det meldt inn 195 saker til KOFA i 2016.  Gjennom året konstaterte KOFA at blant 151 avgjorte klagesaker hadde den offentlige oppdragsgiveren begått regelbrudd i 52…

Read More

Nytt egenerklæringsskjema ESPD

By | Nyheter

ESPD – det europeiske egenerklæringsskjemaet er nå obligatorisk å bruke ved anbudskonkurranser over EØS terskelverdi. Det nye egenerklæringsskjemaet (ESPD) er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Kravene fylles først ut av oppdragsgiver, og denne ESPD-forespørselen følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn sine svar med utgangspunkt…

Read More