Skip to main content
Monthly Archives

januar 2017

Elektronisk tilbudslevering

By Nyheter

Leverandør, gled deg – datoene er klare! For nærmere ett år siden skrev vi et innlegg om hvor håpløst gammeldags, arbeids- og kostnadskrevende det er når offentlige oppdragsgivere ber om tilbud på papir i x antall  permer. Det nye lovverket som gjelder fra 1.1. 2017 setter frister til offentlig sektor for å…

Read More

KOFA – 2016 – brudd på regelverket

By Nyheter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I følge offentlig statistikk ble det meldt inn 195 saker til KOFA i 2016.  Gjennom året konstaterte KOFA at blant 151 avgjorte klagesaker hadde den offentlige oppdragsgiveren begått regelbrudd i 52…

Read More

Nytt egenerklæringsskjema ESPD

By Nyheter

ESPD – det europeiske egenerklæringsskjemaet er nå obligatorisk å bruke ved anbudskonkurranser over EØS terskelverdi. Det nye egenerklæringsskjemaet (ESPD) er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Kravene fylles først ut av oppdragsgiver, og denne ESPD-forespørselen følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn sine svar med utgangspunkt…

Read More