Monthly Archives

september 2018

Gebyr til Norges Sjømatråd AS for ulovlig direkte anskaffelse

By | Nyheter

Kostbart brudd på regelverket: Den 27. august 2018 ila KOFA Norges Sjømatråd AS  et gebyr på kr 440 000 for ulovlig direkte anskaffelse av kommunikasjonstjenester. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser og har med dette vedtaket ilagt tre gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1….

Read More