Skip to main content
Monthly Archives

april 2019

Ny stortingsmelding om offentlige innkjøp

By Nyheter

Regjeringen la 10.04.19 frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. I meldingen pekes det på flere konkrete valg som oppdragsgivere bør være bevisste…

Read More