Monthly Archives

mars 2020

Korona-situasjonen – offentlig sektor har fortsatt behov dine varer og tjenester!

By | Nyheter

Norge er preget av Korona-situasjonen på alle områder, noe som også påvirker små og store virksomheter som opplever redusert etterspørsel og produksjon eller at virksomheten stopper helt opp. Fordi situasjonen foreløpig ikke har noe tidsperspektiv er den pr. i dag kritisk for mange. Medias kontinuerlige fokus på de negative konsekvensene…

Read More