Skip to main content
Monthly Archives

april 2020

Ekstra tiltak: Vegvesenet med 600 Korona-millioner

By Nyheter

Statens vegvesen ruller nå 600 korona-millioner ut i  bygg- og anleggssektoren. 100 millioner til ekstra asfalt og 500 til andre viktige vedlikeholdsprosjekter. et. Dette er oppdrag som passer godt til små og mellomstore bedrifter. – Nå skaper vi økt aktivitet og samtidig reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier Bjørn…

Read More