Skip to main content

Anbudshjelp kan endre denne statistikken

I Sverige sier bare en av ti småbedrifter at de har deltatt i offentlige anbudskonkurranser i 2014. Derimot håver irske småbedrifter til seg av offentlige kontrakter i hjemlandet. Det er grunn til å tro at tallene fra Sverige gjenspeiler situasjonen i Norge.

Nylig kom to rapporter med fakta om småbedrifters deltakelse i konkurransen om offentlige kontrakter. Den ene kom fra innkjøpskontoret i den irske regjeringen. Tallene i den er fra 2013. Den andre rapporten kom fra svenske Tillväxtverket med tall fra 2014. Tillväxtverket hører under svenske Näringsdepartementet og skal fremme bærekraftig næringslivsutvikling og regional utvikling.

Av den irske rapporten fremgår det at over 90 prosent av verdien av de offentlige kontraktene gikk til irskregistrerte foretak. To av tre offentlige kontraktkroner gikk til små og mellomstore leverandører. Til sammenlikning nevnes det at tilsvarende prosentsats i Storbritannia er litt over 0.

Det var imidlertid variasjoner mellom de ulike kategoriene. Når det gjaldt maskinutleie var prosenten 98, mens det innenfor forsyningssektoren lå på 24 prosent.

12 prosent svenske SMB med

Rapporten fra Tillväxtverket tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse blant små og mellomstore bedrifter, der om lag 16 000 har svart. Resultatet viser at bare 12 prosent av småforetakene har deltatt i offentlige anskaffelser de siste 12 månedene. Denne størrelsesordenen har vært den samme i tilsvarende målinger tilbake til 2008.

De som ikke deltar i offentlige anskaffelser, sier at det er for komplisert og tar for mye tid å være med. Småbedriftenes organisasjon i Sverige, Småföretagarnas Riksförbund, kommenterer undersøkelsesresultatet.  Det trengs enklere regelverk, mer vekt på kvalitet fremfor pris og forretningsmessighet må telle mer enn i dag.

Det er til å tro at tallene fra Sverige gjenspeiler en lignende situasjon i Norge. Mulighetene i det offentlige markedet er store for små og mellomstore bedrifter, men mange synes det er for komplisert å levere tilbud.

I tillegg til et enklere regelverk  er vårt forslag at SMB-bedrifter bør skaffe seg anbudshjelp. Det er rimeligere enn du tror og gir umiddelbar effekt!
Din Anbudshjelp AS benytter en to-delt prismodell når vi utarbeider anbudsbesvarelse for deg:

1) En  rimelig forhåndsavtalt basispris uten overraskelser.
2) Hvis du vinner anbudet tar vi et forhåndsavtalt suksesshonorar.

Ta kontakt på telefon 900 77 580 for en nærmere prat!

Her kan du lese rapportene som er omtalt ovenfor:

Den irske «Public Service Spend and Tendering Analysis for 2013” finner du her.

Rapporten «Företagens villkor och verklighet» fra Tillväxtverket ligger her.

Synspunkter fra Småföretagarna Riksförbund I Sverige om hvordan få med småbedriftene i offentlige anskaffelser kan du lese her.