Skip to main content

Anbudskonkurranser gir kommunene besparelser
på 1,7 milliarder årlig

By 24/03/2014oktober 9th, 2014Nyheter

Hvor mye sparer offentlig sektor ved å benytte seg av anbudskonkurranser? Rambøll og Inventura har gjennomført en utredning for Kommunenes Sentralforbund (KS). Utredningen konkluderer med at kommunene alene sparer rundt 1,7 milliarder kroner årlig, inkludert kostnadene ved å gjennomføre slike konkurranser (transaksjonskostnader).

I følge en artikkel i Kommunal Rapport har det aldri tidligere vært synliggjort hvor mye kommunene sparer ved et effektivt innkjøp med konkurranse. Før var det svært uklart hvor mye man sparte og hvor store transaksjonskostnadene var. Det har vi nå fått synliggjort, sier Kjell-Torgeir Skjetne, direktør for lokaldemokrati og kommuneøkonomi i KS.

Han mener rapporten viser at loven om offentlig innkjøp fungerer selv om transaksjonskostnadene ved en anbudskonkurranse til dels er høye.

Utgangspunktet er at kommunesektoren anskaffer varer og tjenester innen velferd for anslagsvis 75 milliarder kroner årlig. I et forsøk på å estimere besparelsene kommunene har ved anskaffelser, har utrederne tatt utgangspunkt i beregninger gjennomført for EU-kommisjonen. Ifølge beregningene vil en offentlig konkurranse gi en besparelse på rundt 1 prosent per tilbyder i konkurransen.

I Norge er det i snitt fire tilbydere per konkurranse, noe som under ellers like forutsetninger vil tilsvare en samlet prisreduksjon på 4 prosent. Ut fra en totalsum på rundt 75 milliarder er dermed dagens besparelser på rundt 3 milliarder kroner ved anbudskonkurranser. Ifølge rapporten utgjør transaksjonskostnadene ved gjennomføring av anskaffelsene rundt 1,3 milliarder kroner. Dette betyr at kommunesektoren netto i dag sparer 1,7 milliarder kroner ved bruk av konkurranse på velferdsområdet.

Last ned hele rapporten her (PDF)