Skip to main content

Forskjell – anbudsvarsling og system for elektronisk tilbudslevering (KGV)

By 29/08/2018januar 16th, 2023Nyheter

Vi får regelmessig spørsmål fra leverandører som er forvirret når det gjelder de ulike IT-systemene for offentlige anbud. Her er en oppklaring:

Systemer for anbudsvarsling

Det er flere leverandører av systemer for anbudsvarsling, f. eks EU-Supply, Mercell, Anbud Direkte og Anbudstorget. Felles for disse systemene er at de varsler tilbydere via e-post om nye anbud som legges ut i markedet. Får å få varsling må du tegne et abonnement og leverandøren setter da opp en skreddersydd varslingsprofil som matcher de produkter og tjenester du vil selge samt de geografiske markedene du ønsker å selge til. Leverandørene av varslingstjenester tilbyr som regel en gratis prøveperiode som du kan teste systemet på.

For å kunne levere tilbud elektronisk må du logge deg på et KGV-system (omtalt nedenfor).

Systemer for elektronisk tilbudslevering (KGV)

Systemer for elektronisk tilbudslevering (KGV) anskaffes av offentlige virksomheter som er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Etter 1. juli i år skal ALLE offentlige virksomheter som er underlagt Lov og forskrift benytte et slik system på anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Leverandører som finner en interessant anbudsutlysing fra et av anbudsvarslingssystemene nevnt ovenfor, eller direkte i Doffin, blir routet videre til et KGV-system for å kunne laste ned konkurransegrunnlaget og gi tilbud.

Det er GRATIS for leverandører å bruke et KGV-system og levere tilbud gjennom KGV. Det er nemlig oppdragsgiverne som betaler for bruk. Flere tilbydere konkurrerer om å levere KGV-systemer til offentlig sektor, blant annet EU-Supply, Mercell og Amesto.

NB! For alle tilbydere/leverandører til offentlig sektor er det viktig å huske på at brukerprofilen og innloggingsinformasjonen i et KGV-system er forskjellig fra anbudsvarslingssystemene. De er helt separate systemer. Vår erfaring er at leverandører ofte finner dette svært forvirrende. Leverandører som ofte deltar i offentlige anbudskonkurranser bør dessuten lære seg alle systemene for elektronisk tilbudslevering fordi de har ulik funksjonalitet og brukergrensesnitt.

Praktisk anbudshjelp

Din Anbudshjelp AS har erfaring og nødvendig kunnskap om alle systemene som er i bruk. Praktisk tilbudsarbeid på vegne av våre kunder er vår kjernevirksomhet.  Les mer på www.dinanbudshjelp.no