Rolf Olav Johannessen

Siviløkonom/daglig leder/eier

Rolf Olav har tidligere erfaring som medgründer, medeier og daglig leder i KioNor Anbudsservice frem til selskapet ble solgt til Visma i 2011. Visma solgte selskapet videre til Mercell i 2020. (Nå Mercell Commerce AS). Han har også vært administrerende direktør og administrasjonssjef i et av A-pressens (nå Amedia) selskaper som blant annet var operatør av databasen Doffin og produsent av Norsk lysingsblad på oppdrag fra Staten.

Han har også erfaring som senior rådgiver i Bedriftskompetanse AS og prosjektledererfaring fra Norges Eksportråd i Oslo med ansvar for markedsføring av norsk næringsliv internasjonalt. Rolf Olav har også hatt stillinger som prosjektselger hos Norsk Data i Oslo, salgskonsulent hos Linjegods i Trondheim (Schenker) og salgssjef hos VW/Audi i Narvik.

Han er utdannet siviløkonom fra Florida Atlantic University, Boca Raton (87) i kombinasjon med utdanning fra Universitetet i Nordland.

Vivian Schjølberg

Prosjektmedarbeider/styremedlem

Vivian har lang erfaring som leder i det offentlige, bl.a. som sosialsjef, helse- og sosialsjef, kulturleder, personalleder, og fra rehabiliterings- og habiliteringsfeltet i spesialisthelsetjenesten. Hun har også bred erfaring fra arbeid med karriereveiledning og kompetanseutvikling i det offentlige, samt med undervisning i videregående skole og Fagskole i helse- og omsorgsfag.

Hun driver i tillegg egen virksomhet, med individuelle og gruppebaserte tilbud i livscoaching, ledercoaching, konflikthåndtering, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, med faste oppdrag for Bufetat og sporadiske oppdrag for offentlige virksomheter, som bl.a. NAV, sykehusavdelinger og forsvaret. Oppdrag overfor private har bl.a. vært arbeidsmiljø, karriereveiledning, kommunikasjon i par og familier.

Hun har også erfaring fra undervisning, veiledning, kurs og prosjektjobbing innenfor de samme områdene.

Helle Holt

Prosjektmedarbeider

Helle har gjennom 5 år på Grand Hotel i Oslo bred erfaring innen hotell-, restuarant- og reiselivsbransjen. Hennes fremste arbeidsområder har vært markedsføring, gjennomføring og planlegging av arrangementer. Hun har også jobbet med salg og operativ gjennomføring av arrangementer i Event Lofoten, samt bidratt både administrativt og operativt i Alpinanlegget Narvikfjellet AS. Helle har også erfaring som salgskonsulent hos Gresvig AS.

Helle har Bachelorgrad i Hotelledelse fra Markedshøyskolen i Oslo (2012). Som en del av studiet var hun med på å starte studentorganisajonen 68′ Nord, som nå har en ledende markedsføringsverdi for studiestedet.

Stine Holt

Prosjektmedarbeider

Har erfaring som Hospitality Manager fra Narvikfjellet AS, samt prosjektansvarlig, avdelingsleder og salgsmedarbeider fra flere bedrifter innen salg. Fremste arbeidsområder har vært salg, markedsføring, kundekontakt, økonomi- og personalansvar mm. Flere års erfaring som salgsmedarbeider, med fokus på salg og kundebehandling.

Stine har Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon fra Høgskolen i Narvik (2011) med spesialisering innen logistikk. Som avsluttende del av studiet skrev hun en utdypende oppgave for Visma om effektivisering av innkjøp via en av deres nettbaserte anbudsløsninger.