All Posts By

Rolf Olav Johannessen

Miljøkrav – Enovastøtte til kjøp av elvarebil

By | Nyheter

I mange anbudskonkurranser er innfrielse av miljøkrav en betingelse for å oppfylle kvalifikasjonskravene. I tillegg kan tilbydere få ekstra score hvis tildelingskriteriene er utformet slik at krav som berører miljømessige sider ved leveransen er ett av de kvalitative tildelingskriteriene for å identifisere det tilbudet som er det økonomisk mest fordelaktige…

Read More

Regjeringen med ny SMB-strategi

By | Nyheter

Regjeringen la i helgen frem «Småbedriftslivet Strategi for små og mellomstore bedrifter». Her finnes seks punkter som særskilt gjelder offentlige anskaffelser. Det dreier seg bl.a. om evaluering av hevingen av terskelverdien, felles kjøreregler for offentlige anskaffelser og digitale løsninger. Poenget er å gjøre hverdagen enklere for de mindre leverandørene til…

Read More

Sverige: Offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter

By | Nyheter

SVERIGE: Fersk rapport fra Konkurransverket dokumenterer at offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp store kontrakter. Er situasjonen den samme i Norge? Mer enn halvparten av de granskede kommunene i Sverige bryter loven og svikter derved små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp kontrakter…

Read More

Gebyr til Norges Sjømatråd AS for ulovlig direkte anskaffelse

By | Nyheter

Kostbart brudd på regelverket: Den 27. august 2018 ila KOFA Norges Sjømatråd AS  et gebyr på kr 440 000 for ulovlig direkte anskaffelse av kommunikasjonstjenester. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser og har med dette vedtaket ilagt tre gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1….

Read More

Forskjell – anbudsvarsling og system for elektronisk tilbudslevering (KGV)

By | Nyheter

Vi får regelmessig spørsmål fra leverandører som er forvirret når det gjelder de ulike IT-systemene for offentlige anbud. Her er en oppklaring: Systemer for anbudsvarsling Det er flere leverandører av systemer for anbudsvarsling, f. eks EU-Supply, Mercell, Visma og Anbudstorget. Felles for disse systemene er at de varsler tilbydere via…

Read More