All Posts By

Rolf Olav Johannessen

Sverige: Offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter

By | Nyheter

SVERIGE: Fersk rapport fra Konkurransverket dokumenterer at offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp store kontrakter. Er situasjonen den samme i Norge? Mer enn halvparten av de granskede kommunene i Sverige bryter loven og svikter derved små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp kontrakter…

Read More

Gebyr til Norges Sjømatråd AS for ulovlig direkte anskaffelse

By | Nyheter

Kostbart brudd på regelverket: Den 27. august 2018 ila KOFA Norges Sjømatråd AS  et gebyr på kr 440 000 for ulovlig direkte anskaffelse av kommunikasjonstjenester. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser og har med dette vedtaket ilagt tre gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1….

Read More

Forskjell – anbudsvarsling og system for elektronisk tilbudslevering (KGV)

By | Nyheter

Vi får regelmessig spørsmål fra leverandører som er forvirret når det gjelder de ulike IT-systemene for offentlige anbud. Her er en oppklaring: Systemer for anbudsvarsling Det er flere leverandører av systemer for anbudsvarsling, f. eks EU-Supply, Mercell, Visma og Anbudstorget. Felles for disse systemene er at de varsler tilbydere via…

Read More

Nye terskelverdier

By | Nyheter

Med virkning fra 6. april 2018 er terskelverdiene oppjustert. Dette er de viktigste: Nasjonal terskelverdi, opp fra 1,1 til 1,3 millioner EØS-terskelverdi, opp fra 1,75 til 2 millioner (For statlige myndigheter, opp fra 1,1 til 1,3 mill). EØS-terskelverdi for bygg og anlegg, opp fra 44 til 51 millioner Helse- og…

Read More

Kartlegging av uetisk atferd i kommunesektoren

By | Nyheter

Uetisk atferd og korrupsjon er et potensielt stort problem for kommunesektoren. Favorisering, «smøring» og andre former for uetisk atferd undergraver tillit og påfører samfunnet kostnader. Anskaffelser kan være et potensielt område for korrupsjon og favorisering. KS har bestilt FoU-oppdraget  «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» fra Oslo Economics, Kantar TNS…

Read More