All Posts By

Rolf Olav Johannessen

Gebyr til Norges Sjømatråd AS for ulovlig direkte anskaffelse

By | Nyheter | No Comments

Kostbart brudd på regelverket: Den 27. august 2018 ila KOFA Norges Sjømatråd AS  et gebyr på kr 440 000 for ulovlig direkte anskaffelse av kommunikasjonstjenester. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser og har med dette vedtaket ilagt tre gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1….

Read More

Forskjell – anbudsvarsling og system for elektronisk tilbudslevering (KGV)

By | Nyheter | No Comments

Vi får regelmessig spørsmål fra leverandører som er forvirret når det gjelder de ulike IT-systemene for offentlige anbud. Her er en oppklaring: Systemer for anbudsvarsling Det er flere leverandører av systemer for anbudsvarsling, f. eks EU-Supply, Mercell, Visma og Anbudstorget. Felles for disse systemene er at de varsler tilbydere via…

Read More

Elektronisk tilbudslevering – ny hverdag for leverandører

By | Nyheter | No Comments

Ferietiden er snart over og leverandører møter nå en ny hverdag når tilbud skal leveres til offentlig sektor. 1. juli var fristen for at  alle offentlige oppdragsgivere SKAL ta i bruk elektroniske innkjøpssystemer (KGV). For deg som leverandør betyr dette at du skal benytte elektronisk tilbudslevering (ikke e-post) i anbudskonkurranser…

Read More

Kartlegging av uetisk atferd i kommunesektoren

By | Nyheter | No Comments

Uetisk atferd og korrupsjon er et potensielt stort problem for kommunesektoren. Favorisering, «smøring» og andre former for uetisk atferd undergraver tillit og påfører samfunnet kostnader. Anskaffelser kan være et potensielt område for korrupsjon og favorisering. KS har bestilt FoU-oppdraget  «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» fra Oslo Economics, Kantar TNS…

Read More