All Posts By

Rolf Olav Johannessen

SMB-bedrifter: Påvirk din kommune til å søke om penger til førkommersielle anskaffelser!

By | Nyheter

Førkommersielle anskaffelser egner seg ypperlig for å stimulere små og mellomstore bedrifter (SMB) til å utvikle nye løsninger samfunnet trenger. Nå kan offentlige virksomheter få inntil 300 000 i støtte for å utforske mulighetene i førkommersielle anskaffelser. – Dette er et verktøy for offentlige aktører som ønsker å anskaffe løsninger…

Read More

SMB gladnyhet: Oppdeling av anskaffelser i nye kjøreregler

By | Nyheter

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis. Derfor har representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser. I kjørereglene er vurdering av oppdeling av anskaffelser tatt med som eget punkt….

Read More

Korona-situasjonen – offentlig sektor har fortsatt behov dine varer og tjenester!

By | Nyheter

Norge er preget av Korona-situasjonen på alle områder, noe som også påvirker små og store virksomheter som opplever redusert etterspørsel og produksjon eller at virksomheten stopper helt opp. Fordi situasjonen foreløpig ikke har noe tidsperspektiv er den pr. i dag kritisk for mange. Medias kontinuerlige fokus på de negative konsekvensene…

Read More

KOFA: Ballangen kommune ilagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

By | Nyheter

Nå var det Ballangens tur: Klagenemnda for offentlige anskaffelser har fokus på ulovlige direkteanskaffelser og har i vedtak av 3. desember 2019 ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester. Gebyret er det sjette som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den…

Read More