Skip to main content
All Posts By

Rolf Olav Johannessen

NHO ønsker seg Lille-Doffin

By Nyheter

Advokat Arnhild D. Gjønnes vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å konkurrere om offentlige oppdrag. (Foto: Moment studio) NHO foreslår at det skal opprettes et Lille Doffin for offentlige oppdrag under 1,3 millioner kroner. Det vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige oppdrag….

Read More

Offentlig sektor – et marked for ALLE bedrifter

By Nyheter

Anbudskonkurranser fra kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser har nå passert en årlig verdi på 500 milliarder! Markedet er i stadig vekst og etterspør det mest av varer og tjenester; for eksempel innen utvikling, administrasjon og drift av bygg, infrastruktur, helse og omsorg,…

Read More

Nye terskelverdier

By Nyheter

Med virkning fra 6. april 2018 er terskelverdiene oppjustert. Dette er de viktigste: Nasjonal terskelverdi, opp fra 1,1 til 1,3 millioner EØS-terskelverdi, opp fra 1,75 til 2 millioner (For statlige myndigheter, opp fra 1,1 til 1,3 mill). EØS-terskelverdi for bygg og anlegg, opp fra 44 til 51 millioner Helse- og…

Read More

Kartlegging av uetisk atferd i kommunesektoren

By Nyheter

Uetisk atferd og korrupsjon er et potensielt stort problem for kommunesektoren. Favorisering, «smøring» og andre former for uetisk atferd undergraver tillit og påfører samfunnet kostnader. Anskaffelser kan være et potensielt område for korrupsjon og favorisering. KS har bestilt FoU-oppdraget  «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» fra Oslo Economics, Kantar TNS…

Read More

Skreddersydd CV til anbudskonkurranse

By Nyheter

I mange anbudskonkurranser er kompetanse tildelingskriterium. Det signaliserer at oppdragsgiveren er villig til å betale ekstra for rett kompetanse til oppdraget.  Da er det svært viktig at ditt tilbud klarer å dokumentere etterspurt kompetanse og de riktige personlige egenskapene som kreves for oppdraget. Kompetansen skal ofte dokumenteres med at du…

Read More

Enkelt brudd på anskaffelsesreglene kan gi erstatning

By Nyheter

En rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om anskaffelsesregelverket bryter med etablert norsk rettspraksis, og kan medføre at offentlige oppdragsgivere i større grad enn tidligere vil bli erstatningsansvarlige.  I en nylig avsagt rådgivende uttalelse, slår EFTA-domstolen fast at et enkelt brudd på anskaffelsesregelverket i seg selv kan være nok til å utløse…

Read More

Kommende anskaffelsesplaner Bane NOR

By Nyheter

Eksempel til etterfølgelse Bane NOR har presentert sine kommende anskaffelsesplaner helt frem til 2021. Oversikten blir oppdatert hver måned på deres nettside. I oversikten som nå foreligger finner du informasjon om planlagte anskaffelser for de ulike enhetene, sted, planlagt dato for tilbudsforespørsel og  antatt kontraktsverdi. Klikk her for hele oversikten…

Read More