Skip to main content
All Posts By

Rolf Olav Johannessen

Slik unngår du anbudsstress

By Nyheter

Svært mange leverandører er ikke klar over at fristen for levering av tilbud i anbudskonkurranser over EØS-terskel (NOK 1,75 mill.) kan være så kort som 10 dager etter kunngjøring. En forutsetning for så kort frist er imidlertid at oppdragsgiveren tidligere har publisert en veiledende kunngjøring tidligst 12 måneder og senest…

Read More

Sladding av tilbud – gir du forretningshemmeligheter til konkurrenter?

By Nyheter

Mangelfull og slurvet sladding av tilbud er en sikkerhetsrisiko De fleste anbudskonkurranser krever at tilbyder skal vedlegge en sladdet versjon av tilbudet på minnepenn ved levering på papir, eller som en egen PDF-fil hvis tilbudet skal leveres elektronisk i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). I henhold til offentlighetsloven kan den sladdede versjonen…

Read More

Leserinnlegg: Hurtigruten – anbud i urent farvann

By Nyheter

Leserinnlegg av tidligere direktør i OVDS/Hurtigruten og samferdselssjef i Nordland, Steinar Sæterdal Om kort tid vil Hurtigruten igjen bli lagt ut på anbud, rettere sagt Kystruten Bergen – Kirkenes som er det formelle navnet. Merkenavnet Hurtigruten er eid av dagens operatør, Hurtigruten AS og er dermed beskyttet mot bruk av andre. Regjeringen…

Read More

Evenes – anbudsutlysinger for milliarder er snart i gang

By Nyheter

Lokalavisen Fremover rapporterer i dag, 15.03.17, at Forsvarsbygg hadde møte i går med ledelsen i vertskapskommunen Evenes samt nabokommunene Tjeldsund og Skånland.  Forsvarets byggearbeider vil starte et år før tidligere planlagt, det vil si oppstart neste år.  Det vil bli raskere fremdrift enn det har vært på Ørland. Foreløpig skal det investeres for…

Read More

Vant anbud for over 60 millioner i 2016

By Nyheter

En gjennomgang av anbudstildelinger i 2016 hvor Din Anbudshjelp AS  var engasjert viser at våre kunder, som stort sett er små og mellomstore bedrifter over hele landet, vant anbud til en verdi på mer enn 60 millioner. Som en liten konsulentbedrift er vi stolte av resultatet.  Det er inspirerende at vi er…

Read More

Elektronisk tilbudslevering

By Nyheter

Leverandør, gled deg – datoene er klare! For nærmere ett år siden skrev vi et innlegg om hvor håpløst gammeldags, arbeids- og kostnadskrevende det er når offentlige oppdragsgivere ber om tilbud på papir i x antall  permer. Det nye lovverket som gjelder fra 1.1. 2017 setter frister til offentlig sektor for å…

Read More

KOFA – 2016 – brudd på regelverket

By Nyheter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I følge offentlig statistikk ble det meldt inn 195 saker til KOFA i 2016.  Gjennom året konstaterte KOFA at blant 151 avgjorte klagesaker hadde den offentlige oppdragsgiveren begått regelbrudd i 52…

Read More

Nytt egenerklæringsskjema ESPD

By Nyheter

ESPD – det europeiske egenerklæringsskjemaet er nå obligatorisk å bruke ved anbudskonkurranser over EØS terskelverdi. Det nye egenerklæringsskjemaet (ESPD) er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Kravene fylles først ut av oppdragsgiver, og denne ESPD-forespørselen følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn sine svar med utgangspunkt…

Read More