Skip to main content
All Posts By

Rolf Olav Johannessen

Nettskyer og anbudshjelp – perfekt match

By Nyheter

En ny måte å samarbeide på! Nettskytjenester skaper store endringer i samarbeidsformer og gir nye muligheter, særlig  for fremoverlente SMB-bedrifter (SMB=Små og Mellomstore Bedrifter). Ved bruk av nettskyer kan du samarbeide med kompetansemiljøer som er lokalisert hvor som helst. For eksempel, når du trenger praktisk hjelp til å besvare et offentlig…

Read More

Outsourcing av tilbudsarbeid

By Nyheter

Offentlige anbud – en velkjent situasjon: Det tikker inn et offentlig anbud  som du gjerne skulle besvart. Imidlertid blir du litt oppgitt fordi konkurransegrunnlaget inneholder en hel rekke dokumenter med et høyt antall sider. Det kreves at du skal levere mye dokumentasjon. Arbeidsdagene til både deg selv og kollegaene er…

Read More

Anbudshjelp kan endre denne statistikken

By Nyheter

I Sverige sier bare en av ti småbedrifter at de har deltatt i offentlige anbudskonkurranser i 2014. Derimot håver irske småbedrifter til seg av offentlige kontrakter i hjemlandet. Det er grunn til å tro at tallene fra Sverige gjenspeiler situasjonen i Norge. Nylig kom to rapporter med fakta om småbedrifters…

Read More

Nye EU-regler om offentlige anskaffelser

By Nyheter

Nye EU-regler skal gjøre det enklere å konkurrere om offentlige kontrakter. – Det offentlige kjøper inn for over 400 milliarder kroner i året. Regjeringen vil gjøre det enklere for bedriftene å konkurrere om disse kontraktene. De nye EU-direktivene er et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland. Nærings- og…

Read More

Anbud – ordbok offentlige anskaffelser

By Nyheter

DIFI har utarbeidet en ordbok som gjøre det lettere å orientere seg både for leverandører og innkjøpere. Vi bringer her et utvalg:  Anbud Bindende tilbud (inngitt i en anbudskonkurranse) om å levere en vare, yte en tjeneste eller utføre et bygg- og anleggsprosjekt, som kan aksepteres av oppdragsgiver uten behov…

Read More

Offentlig sektor kan handle fra gründere!

By Nyheter

Offentlige innkjøpere kan handle fra nyoppstartede bedrifter hvis de legger til rette for det! DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet gode informasjonssider om offentlige anskaffelser. Din Anbudshjelp AS har sakset fra en artikkel som omhandler temaet: Nyetablerte gründere kan tilføre det offentlige innovasjon. Men ofte er de ikke…

Read More

Slik vinner du anbud

By Nyheter

Det offentlige markedet er alltid der, også i nedgangstider. Faktisk, i nedgangstider øker offentlig sektor sine innkjøp for å motvirke en nedgangskonjunktur. Forrige gang vi så det tydelig var under finanskrisen i 2008 – 2009 hvor mange ekstraordinære prosjekter ble igangsatt. Bedrifter som hadde kunnskap om det offentlige markedet ble…

Read More

De 10 mest vanlige feil når du skriver tilbud

By Nyheter

Mange tilbud i anbudskonkurranser blir avvist på grunn av formelle feil eller fordi leverandøren ikke har besvart i henhold til kravspesifikasjonen. DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT,  har utarbeidet en liste over de mest vanlige feil som leverandører gjør i sitt tilbudsarbeid: Starter tilbudsskrivningen like før tilbudsfrist Setter seg…

Read More