All Posts By

Rolf Olav Johannessen

KOFA kan få bøteleggingsfullmakten tilbake

By | Nyheter

Dagens Næringsliv har gjennom flere artikler den senere tid satt fokus på kompleksiteten, praktiseringen  og håndhevelsen  av anbudsreglene. På dn.no den 9. september pekes det blant annet på dagens klagesystem for offentlige anskaffelser. I 2012 ble KOFAs (Klagenemda for offentlige anskaffelser) håndhevelsesmakt overført til domstolene. Konsekvensen ble at klageterskelen ble enda høyere, særlig for…

Read More

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket – høring

By | Nyheter

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv.  Utvalgets forslag skal forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket. Det skal bli lettere for leverandører å besvare anbud. Utredningen er nå på høring og fristen for høringsuttalelser…

Read More

Når avvikler du ferie? Juni har flest anbudskunngjøringer!

By | Nyheter

Historien gjentar seg hvert år. Tidligere års statistikker viser at juni er den travleste kunngjøringsmåneden. Sannsynligvis vil årets juni vise mellom 1.500 og 1.700 anbudskunngjøringer i Doffin når måneden er passert. Den første uken i juli har også mange kunngjøringer. Er din bedrift forberedt til å besvare anbudsforespørsler eller er…

Read More

Anbudskonkurranser gir kommunene besparelser
på 1,7 milliarder årlig

By | Nyheter

Hvor mye sparer offentlig sektor ved å benytte seg av anbudskonkurranser? Rambøll og Inventura har gjennomført en utredning for Kommunenes Sentralforbund (KS). Utredningen konkluderer med at kommunene alene sparer rundt 1,7 milliarder kroner årlig, inkludert kostnadene ved å gjennomføre slike konkurranser (transaksjonskostnader). I følge en artikkel i Kommunal Rapport har…

Read More

Vil du samarbeide med andre bedrifter om å levere anbud?

By | Nyheter

Konkurransetilsynet har publisert ny veileder om prosjektsamarbeid. Formålet med veiledningen er i henhold til Konkurransetilsynet å bidra til økt forståelse hos markedsaktørene når det gjelder hvilke typer prosjektsamarbeid som lovlig kan gjennomføres, samt å forhindre at lovstridige prosjektsamarbeid iverksettes. Veiledningen angir blant annet hvordan Konkurransetilsynet vil tolke og vil anvende…

Read More