All Posts By

Rolf Olav Johannessen

Veileder for anskaffelse av hotelltjenester

By | Nyheter

Difi har utviklet et veiledningsdokument for anskaffelse av hotelltjenester. Veilederen er også nyttig lesing for hoteller som ønsker offentlig sektor som kunde. De største miljøbelastningene knyttet til hotelltjenester er forbruk av energi, avfall, mat, kjemikalier, forbruksartikler og vann. Miljøbelastningene er med andre ord knyttet til selve hotellbygningen og hvordan denne…

Read More

Markedssituasjonen for anleggsbransjen.

By | Nyheter

Anleggsbransjen er en stor leverandør til offentlig sektor: Maskinentreprenørenes Forbund presenterte (MEF)  presenterte nylig  et årssammendrag av markedssituasjonen i anleggsbransjen 2013. Kilder for dataene er Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB.  Kort sammendrag: • Statens vegvesen hadde i løpet av 4. kvartal 2013 anbudsfrist for 67 kontrakter, mot 64 kontrakter i 4. kvartal…

Read More

Nytt regelverk på gang – enklere for små og mellomstore bedrifter (SMB)

By | Nyheter

Regelverket for offentlige anskaffelser er under revidering. Rådet for den europeiske union vedtok i midten av februar tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Formålet med de nye direktivene er enklere og klarere regler som blant annet vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige anbud….

Read More