Skip to main content

Avvist i en offentlig anbudskonkurranse?

By 07/10/2015oktober 9th, 2015Nyheter

Ingen liker å bli avvist! Du har brukt mange arbeidstimer på å lage en anbudsbesvarelse, og får ikke engang være videre med i konkurransen. Det er bittert! Årsakene til avvisning kan være mange. De vanligste er manglende oppfyllelse av minimumskravene for deltakelse, manglende skatteattester, HMS-egenerklæring, men listen er langt lengre.

Siden oppstarten i 2014 har Din Anbudshjelp AS levert flere 10-talls anbudsbesvarelser på vegne av våre kunder. INGEN er blitt avvist! Nå tilbyr vi GARANTI: Hvis din anbudsbesvarelse blir avvist refunderer vi hele konsulenthonoraret!

Garantien får du fordi vi jobber systematisk, målrettet og har nøye kvalitetskontroll. Hovedmålet er jo at du skal vinne konkurransen. Når du er kunde hos oss hjelper vi deg i hele tilbudsprosessen. En viktig del av forberedelsene er å analysere konkurransegrunnlaget. I denne fasen inngår også forståelse av dokumentasjonskrav, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kvalitetssystem, miljøkrav og andre krav. Sammen med deg går vi gjennom kvalifikasjonskravene og finner ut om bedriften din er kvalifisert til å delta. Hvis svaret er ja, analyserer vi tildelingskriteriene og vurderer sammen med deg om dere kan være konkurransedyktige nok til å kunne vinne. Hvis svaret er JA, også på dette punktet, går vi i gang med selve tilbudsarbeidet.

Ut fra vår analyse av konkurransegrunnlaget beskriver din bedrift produkter, tjenester og priser som skal inngå i tilbudet. Kun det som oppdragsgiver spør om skal besvares. Dette gjøres i dialog med oss.

Kontroll Vi sjekker at din bedrifts skatteattester, firmaattest, sertifiseringer etc. er oppdatert og at annen dokumentasjon som er avkrevd skaffes til veie innen tidsfristen for tilbudslevering. Skatteattester skal f. eks aldri være eldre enn 6 måneder.

Nye opplysninger I løpet av anbudsprosessen kan det komme nye opplysninger og publisering av spørsmål/svar, gjerne med bakgrunn i spørsmål som Din Anbudshjelp AS eller andre tilbydere har spurt om. Vi følger dette opp.

Komplett tilbud Vi setter sammen et komplett tilbud som oppfyller alle formelle krav og vedlegg. Hvis tilbudet skal leveres på papir blir alt materiale korrekt organisert og innbundet. Ved krav om elektronisk levering via innkjøpssystem, f. eks. Mercell, Visma eller Amesto ordner vi det.

Gjenbruk Vi organiserer bedriftens anbudsdokumentasjon slik at den lett kan gjenbrukes. Dette gjelder for eksempel skatteattester, firmaattest, regnskap, kredittratinger, produktbeskrivelser, CV’er, organisasjonsplan etc.

Nettskyløsning Vi utarbeider dine anbudsbesvarelser i Microsofts nettskyløsning, OneDrive. Her deler vi fortløpende dokumentene med deg. Med enkle klikk kan du følge innhold og fremdrift i anbudsbesvarelsen via din nettleser.  Du trenger ingen forkunnskaper om nettskyløsninger eller installasjon av spesiell programvare!

Det er rimelig å benytte oss: Vi benytter en to-delt prismodell når vi utarbeider anbudsbesvarelse for deg: 1) En  rimelig forhåndsavtalt basispris uten overraskelser. 2) Hvis du vinner anbudet tar vi et forhåndsavtalt suksesshonorar.

Høres dette interessant ut? Les mer på www.dinanbudshjelp.no

Kontakt oss på post@dinanbudshjelp.no eller tlf. 900 77 580.