Skip to main content

Bredbåndshullene i Norge skal tettes med 160 millioner

By 01/04/2014mai 16th, 2014Nyheter

Kommuner som har dårlig bredbåndsdekning, kan nå søke Post- og teletilsynet om midler til utbygging. Søknadsfristen er 6. juni. Godkjente prosjekter skal legges ut på offentlig anbud slik at private leverandører kan levere bredbandsløsningene.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 avsatt 160 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Post- og teletilsynet (PT) som forvalter ordningen. De offentlige midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Tilskuddsordningen er nå til behandling i EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og forutsetter godkjenning der.

PT vil på oppdrag fra regjeringen fordele midlene til bredbåndsutbygging. Dette vil skje i nært samspill med fylkeskommunene. Det er kun kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om midler. Fylkeskommunene vil prioritere mellom de ulike prosjektene i sine fylker. PTs rolle er å se hele landet under ett og tildele midler ut fra et felles sett med kriterier.

Les mer på Post og Teletilsynets nettside her