Skip to main content

Bygg- og anlegg: Nedgang i offentlige anbudskonkurranser

By 02/05/2014mai 16th, 2014Nyheter

Din Anbudshjelp AS har sammenlignet antall kunngjøringer av anbudskonkurranser for bygg- og anlegg (CPV 45) i Doffin for 1. tertial 2014 med tallene for samme periode i 2013. Tallene viser en tilbakegang for kunngjøringer under EU-terskel på 106 kunngjøringer (-7,5 %). Tallet for anbud over EU-terskel viser en tilbakegang på 29 (-8,7 %). Såkalte frivillige kunngjøringer under nasjonal terskel er ikke mulig å hente frem i Doffin for 2013, men tallene for januar – april 2014 viser 57 anbud for Bygg- og anleggsbransjen. Les mer om terskelverdiene her.

Den lavere etterspørselen av bygg- og anleggstjenester fra offentlig sektor  kommer i en periode hvor etterspørsel i privat sektor også har stagnert.

Ønsker du statistikk for din bransje og ditt geografiske område? Ta kontakt med Din Anbudshjelp AS.