Category

Nyheter

Hvordan kan kommunene handle mer fra små og lokale leverandører uten å bryte regelverket?

By | Nyheter

– Det er viktig at det går opp for kommunene at de kan slippe til lokale leverandører uten å bryte reglene for offentlige anskaffelser. Vi i Distriktssenteret har gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, blant annet på nettsidene våre, forteller direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret. Nå foreligger også et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommuner i distriktene kan legge til rette for SMB og konkurranse fra lokalt næringsliv i sine anskaffelser.

Read More

Tips for å vinne anbud

By | Nyheter

Et offentlig marked på nær 600 milliarder Anbudskonkurranser er ikke bare et spørsmål om anbudsregler. For leverandører handler det  like mye om god analyse av konkurransegrunnlaget, tilbud som skiller seg ut fra mengden, markedsføring, salg, strategi, IT-kunnskap og bedriftsledelse! Her er noen gode råd for å vinne anbudskonkurranser: 1. Skaff deg anbudsvarsling fra en seriøs leverandør…

Read More

SMB-bedrifter: Påvirk din kommune til å søke om penger til førkommersielle anskaffelser!

By | Nyheter

Førkommersielle anskaffelser egner seg ypperlig for å stimulere små og mellomstore bedrifter (SMB) til å utvikle nye løsninger samfunnet trenger. Nå kan offentlige virksomheter få inntil 300 000 i støtte for å utforske mulighetene i førkommersielle anskaffelser. – Dette er et verktøy for offentlige aktører som ønsker å anskaffe løsninger…

Read More

SMB gladnyhet: Oppdeling av anskaffelser i nye kjøreregler

By | Nyheter

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis. Derfor har representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser. I kjørereglene er vurdering av oppdeling av anskaffelser tatt med som eget punkt….

Read More