Category

Nyheter

SMB gladnyhet: Oppdeling av anskaffelser i nye kjøreregler

By | Nyheter

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis. Derfor har representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser. I kjørereglene er vurdering av oppdeling av anskaffelser tatt med som eget punkt….

Read More

Korona-situasjonen – offentlig sektor har fortsatt behov dine varer og tjenester!

By | Nyheter

Norge er preget av Korona-situasjonen på alle områder, noe som også påvirker små og store virksomheter som opplever redusert etterspørsel og produksjon eller at virksomheten stopper helt opp. Fordi situasjonen foreløpig ikke har noe tidsperspektiv er den pr. i dag kritisk for mange. Medias kontinuerlige fokus på de negative konsekvensene…

Read More

KOFA: Ballangen kommune ilagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

By | Nyheter

Nå var det Ballangens tur: Klagenemnda for offentlige anskaffelser har fokus på ulovlige direkteanskaffelser og har i vedtak av 3. desember 2019 ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester. Gebyret er det sjette som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den…

Read More

Miljøkrav – Enovastøtte til kjøp av elvarebil

By | Nyheter

I mange anbudskonkurranser er innfrielse av miljøkrav en betingelse for å oppfylle kvalifikasjonskravene. I tillegg kan tilbydere få ekstra score hvis tildelingskriteriene er utformet slik at krav som berører miljømessige sider ved leveransen er ett av de kvalitative tildelingskriteriene for å identifisere det tilbudet som er det økonomisk mest fordelaktige…

Read More

Regjeringen med ny SMB-strategi

By | Nyheter

Regjeringen la i helgen frem «Småbedriftslivet Strategi for små og mellomstore bedrifter». Her finnes seks punkter som særskilt gjelder offentlige anskaffelser. Det dreier seg bl.a. om evaluering av hevingen av terskelverdien, felles kjøreregler for offentlige anskaffelser og digitale løsninger. Poenget er å gjøre hverdagen enklere for de mindre leverandørene til…

Read More