Skip to main content
Category

Nyheter

Forsvaret vil handle mer lokalt

By Nyheter

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) fikk 5. september svar fra forsvarsminister Bjørn Alvin Gram på følgende spørsmål: Hvordan har statsråden fulgt opp intensjonene i Meld. St. 17 (2020–2021) om økt bruk av lokale leverandører og små og mellomstore bedrifter, med konkrete tiltak?Her er utdrag av svaret:Regjeringen er opptatt av å styrke…

Read More

Ny og smart anbudsvarsling fra Doffin

By Nyheter

Fra kun kr. 249,- pr. mnd. Hvis du jobber aktivt i det offentlige markedet har du kanskje allerede en anbudsvarslingstjeneste om nye anbud i Doffin som matcher de produkter og tjenester du ønsker å selge til offentlig sektor. Samtidig har du sikkert registrert at det har vært formidable prisøkninger på…

Read More

Hvordan kan kommunene handle mer fra små og lokale leverandører uten å bryte regelverket?

By Nyheter

– Det er viktig at det går opp for kommunene at de kan slippe til lokale leverandører uten å bryte reglene for offentlige anskaffelser. Vi i Distriktssenteret har gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, blant annet på nettsidene våre, forteller direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret. Nå foreligger også et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommuner i distriktene kan legge til rette for SMB og konkurranse fra lokalt næringsliv i sine anskaffelser.

Read More

Tips for å vinne anbud

By Nyheter

Et offentlig marked på nær 600 milliarder Anbudskonkurranser er ikke bare et spørsmål om anbudsregler. For leverandører handler det  like mye om god analyse av konkurransegrunnlaget, tilbud som skiller seg ut fra mengden, markedsføring, salg, strategi, IT-kunnskap og bedriftsledelse! Her er noen gode råd for å vinne anbudskonkurranser: 1. Med varslingstjeneste får du…

Read More

Vil politianmelde tidligere rådmann og ordfører

By Nyheter

«Gammel moro» fra anskaffelsespraksis i gamle Øygarden kommune har ført til at Kofa truer nye Øygarden kommune med et overtredelsesgebyr på 8,7 millioner. Dette er så alvorlig at det er nødvendig å få en strafferettslig vurdering av saken, mener kontrollutvalget i den nye, sammenslåtte kommunen. Derfor anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret…

Read More