Skip to main content
Category

Nyheter

Hvordan kan kommunene handle mer fra små og lokale leverandører uten å bryte regelverket?

By Nyheter

– Det er viktig at det går opp for kommunene at de kan slippe til lokale leverandører uten å bryte reglene for offentlige anskaffelser. Vi i Distriktssenteret har gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, blant annet på nettsidene våre, forteller direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret. Nå foreligger også et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommuner i distriktene kan legge til rette for SMB og konkurranse fra lokalt næringsliv i sine anskaffelser.

Read More

Tips for å vinne anbud

By Nyheter

Et offentlig marked på nær 600 milliarder Anbudskonkurranser er ikke bare et spørsmål om anbudsregler. For leverandører handler det  like mye om god analyse av konkurransegrunnlaget, tilbud som skiller seg ut fra mengden, markedsføring, salg, strategi, IT-kunnskap og bedriftsledelse! Her er noen gode råd for å vinne anbudskonkurranser: 1. Med varslingstjeneste får du…

Read More

Vil politianmelde tidligere rådmann og ordfører

By Nyheter

«Gammel moro» fra anskaffelsespraksis i gamle Øygarden kommune har ført til at Kofa truer nye Øygarden kommune med et overtredelsesgebyr på 8,7 millioner. Dette er så alvorlig at det er nødvendig å få en strafferettslig vurdering av saken, mener kontrollutvalget i den nye, sammenslåtte kommunen. Derfor anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret…

Read More

SMB-bedrifter: Påvirk din kommune til å søke om penger til førkommersielle anskaffelser!

By Nyheter

Førkommersielle anskaffelser egner seg ypperlig for å stimulere små og mellomstore bedrifter (SMB) til å utvikle nye løsninger samfunnet trenger. Nå kan offentlige virksomheter få inntil 300 000 i støtte for å utforske mulighetene i førkommersielle anskaffelser. – Dette er et verktøy for offentlige aktører som ønsker å anskaffe løsninger…

Read More

Ekstra tiltak: Vegvesenet med 600 Korona-millioner

By Nyheter

Statens vegvesen ruller nå 600 korona-millioner ut i  bygg- og anleggssektoren. 100 millioner til ekstra asfalt og 500 til andre viktige vedlikeholdsprosjekter. et. Dette er oppdrag som passer godt til små og mellomstore bedrifter. – Nå skaper vi økt aktivitet og samtidig reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier Bjørn…

Read More