Skip to main content
Category

Nyheter

Offentlige anbud: Forbered deg på krisepakker

By Nyheter

Hvis du under koronakrisen sitter på hjemmekontor og arbeidsoppgavene ikke er fullt så mange som tidligere, har du nå en unik mulighet til å sette deg mer inn i hvordan det offentlige markedet fungerer. Du kan finne dagsaktuelle anbud, forberede bedriften din på kommende krisepakker og ekstraordinære anskaffelser som vil…

Read More

KOFA: Ballangen kommune ilagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

By Nyheter

Nå var det Ballangens tur: Klagenemnda for offentlige anskaffelser har fokus på ulovlige direkteanskaffelser og har i vedtak av 3. desember 2019 ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester. Gebyret er det sjette som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den…

Read More

KOFA: Steigen kommune ilagt gebyr på kr. 800.000

By Nyheter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i vedtak av 24. september 2019 ilagt Steigen kommune et gebyr på 800 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av skytjenester. Gebyret er det femte som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1. januar 2017. Bakgrunnen for vedtaket er en konkurranse gjennomført…

Read More

Miljøkrav – Enovastøtte til kjøp av elvarebil

By Nyheter

I mange anbudskonkurranser er innfrielse av miljøkrav en betingelse for å oppfylle kvalifikasjonskravene. I tillegg kan tilbydere få ekstra score hvis tildelingskriteriene er utformet slik at krav som berører miljømessige sider ved leveransen er ett av de kvalitative tildelingskriteriene for å identifisere det tilbudet som er det økonomisk mest fordelaktige…

Read More

Regjeringen med ny SMB-strategi

By Nyheter

Regjeringen la i helgen frem «Småbedriftslivet Strategi for små og mellomstore bedrifter». Her finnes seks punkter som særskilt gjelder offentlige anskaffelser. Det dreier seg bl.a. om evaluering av hevingen av terskelverdien, felles kjøreregler for offentlige anskaffelser og digitale løsninger. Poenget er å gjøre hverdagen enklere for de mindre leverandørene til…

Read More

Ny stortingsmelding om offentlige innkjøp

By Nyheter

Regjeringen la 10.04.19 frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. I meldingen pekes det på flere konkrete valg som oppdragsgivere bør være bevisste…

Read More

Hvordan rapportere ulovlig direkte anskaffelse?

By Nyheter

En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Kunngjøring av anskaffelse er viktig fordi det gir alle kvalifiserte leverandører mulighet til å gi tilbud. Samtidig gir det redusert risiko for korrupsjon. Økt konkurranse gir mer effektiv bruk av samfunnets ressurser….

Read More