Skip to main content
Category

Nyheter

Norske småkommuner sårbare for korrupsjon

By Nyheter

Små kommuner er mer sårbare for korrupsjon, viser EU-rapport. – Norske kommuners kontrollrutiner er varierende, sier Transparency International Norge. – Det finnes ingen korrupsjonsfri sone i Europa, sa EUs innenrikskommissær Cecilia Malmström da hun la fram EUs første rapport om korrupsjon i unionen. I rapporten omtalt i Nationen kommer det…

Read More

Anbud Forsvaret anno 1910

By Nyheter

Anbud er slett ingen ny konkurranseform når offentlig sektor skal kjøpe inn varer og tjenester. Det norske forsvaret har for eksempel lang tradisjon i å invitere til anbudskonkurranser. Hos Baker Hansen i Vika i Oslo kan man i en innrammet anbudsutlysing fra 1910 lese følgende: Anbud paa bakning av brød…

Read More

Veileder for anskaffelse av hotelltjenester

By Nyheter

Difi har utviklet et veiledningsdokument for anskaffelse av hotelltjenester. Veilederen er også nyttig lesing for hoteller som ønsker offentlig sektor som kunde. De største miljøbelastningene knyttet til hotelltjenester er forbruk av energi, avfall, mat, kjemikalier, forbruksartikler og vann. Miljøbelastningene er med andre ord knyttet til selve hotellbygningen og hvordan denne…

Read More

Markedssituasjonen for anleggsbransjen.

By Nyheter

Anleggsbransjen er en stor leverandør til offentlig sektor: Maskinentreprenørenes Forbund presenterte (MEF)  presenterte nylig  et årssammendrag av markedssituasjonen i anleggsbransjen 2013. Kilder for dataene er Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB.  Kort sammendrag: • Statens vegvesen hadde i løpet av 4. kvartal 2013 anbudsfrist for 67 kontrakter, mot 64 kontrakter i 4. kvartal…

Read More