Skip to main content

De 10 mest vanlige feil når du skriver tilbud

Mange tilbud i anbudskonkurranser blir avvist på grunn av formelle feil eller fordi leverandøren ikke har besvart i henhold til kravspesifikasjonen.

DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT,  har utarbeidet en liste over de mest vanlige feil som leverandører gjør i sitt tilbudsarbeid:

 1. Starter tilbudsskrivningen like før tilbudsfrist
 2. Setter seg for dårlig inn i forholdene i konkurransen
 3. Mangler styring på hvem som gjør hva under tilbudsskrivingen
 4. Mangler erfaring og/eller kunnskap om reglene for offentlige anskaffelser
 5. Følger ikke de formelle kravene
 6. Ukritisk gjenbruk av det sist innleverte tilbud
 7. Produkter/løsninger man er mest stolt av beskrives i tilbudet i stedet for de som dekker det behov som er beskrevet i konkurransen.
 8. Spør om fakta i stedet for å studere konkurransegrunnlaget først
 9. Leverer tilbudet uten å ha lest korrektur
 10. Glemmer å lese spørsmål/svar dokumentene

  Din Anbudshjelp AS legger til et ekstra punkt:

 11. Søker ikke profesjonell anbudshjelp når intern kompetanse eller kapasitet ikke strekker til.  Hjelp nås på tlf.  900 77 580!