Skip to main content

De ulike systemene for offentlige anbud

Det er lett å bli forvirret når du skal sette deg inn i de ulike elektroniske systemene for offentlige anbud. Her gir vi deg oversikten.


Systemer for anbudsvarsling
Det er flere leverandører av systemer for varsling av offentlige anbud, f. eks. Mercell (Fra kr. 1.100,- pr. mnd.), EU-Supply (fra kr. 1.000,- pr mnd, eies av Mercell) og Anbud Direkte. Norges nyeste utfordrer er Finndoff hvor leverandører kan opprette søkeprofil med både søkeord og CPV-koder fra kun kr. 249,- pr. mnd. (Din Anbudshjelp AS er medeier i Finndoff). Felles for systemene er at de varsler tilbydere via e-post om nye anbud som legges ut i markedet. Får å få varsling må du tegne et abonnement og leverandøren setter da opp en skreddersydd varslingsprofil som matcher de produkter og tjenester du vil selge samt de geografiske markedene du ønsker å selge til. Leverandørene av varslingstjenester tilbyr som regel en gratis prøveperiode for testing av systemet.

For å kunne levere tilbud elektronisk må du logge deg på et KGV-system (omtalt nedenfor).

Systemer for konkurransegjennomføring (KGV)
Systemer for konkurransegjennomføring (KGV) må anskaffes av offentlige virksomheter som er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og skal benyttes for anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Leverandører som finner en interessant anbudsutlysing fra et av anbudsvarslingssystemene nevnt ovenfor, eller direkte i Doffin, blir routet videre til et KGV-system for å kunne laste ned konkurransegrunnlaget og gi tilbud.

Lovverket i Norge krever at det skal være GRATIS for leverandører å bruke et KGV-system og levere tilbud gjennom KGV. Det er nemlig de offentlige oppdragsgiverne som betaler for bruk. Gjennom oppkjøp av Visma TendSign (nå Mercell TendSign) og EU-Supply, har Mercell nærmest fått et monopol for KGV-systemer. Heldigvis er en ny leverandør på vei inn i dette markedet, Artifik KGV

NB! For alle tilbydere/leverandører til offentlig sektor er det viktig å huske på at brukerprofilen og innloggingsinformasjonen i et KGV-system er forskjellig fra anbudsvarslingssystemene.  Disse er helt separate systemer. Det er kun anbudsvarslingstjenester leverandører skal betale for. Leverandører som ofte deltar i offentlige anbudskonkurranser bør dessuten lære seg alle systemene for elektronisk tilbudslevering fordi de har ulik funksjonalitet og brukergrensesnitt.

Praktisk anbudshjelp
Din Anbudshjelp AS har erfaring og nødvendig kunnskap om alle systemene som er i bruk. Praktisk tilbudsarbeid på vegne av våre kunder er vår kjernevirksomhet.  Les mer på www.dinanbudshjelp.no