Skip to main content

Evenes – anbudsutlysinger for milliarder er snart i gang

By 15/03/2017april 21st, 2017Nyheter

Lokalavisen Fremover rapporterer i dag, 15.03.17, at Forsvarsbygg hadde møte i går med ledelsen i vertskapskommunen Evenes samt nabokommunene Tjeldsund og Skånland.  Forsvarets byggearbeider vil starte et år før tidligere planlagt, det vil si oppstart neste år.  Det vil bli raskere fremdrift enn det har vært på Ørland. Foreløpig skal det investeres for  ca 4 milliarder.

Basert på erfaringer fra tidligere store utbygginger initiert av Forsvaret er det grunn til å tro at investeringene vil gi offentlig utlysing av anbud for mange bransjer. Som eksempler kan vi nevne bygg og anlegg, prosjektering, møbler, konsulenttjenester, miljøsanering, kontorutstyr, rekrutteringstjenester, ventilasjon, elektroinstallasjoner, ekstra personell til drift og rengjøringstjenester. Listen er lang og ikke fullstendig. I tillegg kommer anskaffelsene som er unntatt offentlig anskaffelseskunngjøringer. Dette er i stor grad militærstrategisk utstyr og innkjøp av kompetanse som er av betydning for «rikets sikkerhet».  NCR-gruppen (Nordic, COWI og Rambøll) er tildelt kontrakt for rådgivning og prosjektering innenfor bygg- og anleggsfag.  Les mer om tildelingen her.  Kontraktstildelingen er også utlyst i Doffin og har en verdi på nærmere 284 mill.

Forsvarets investeringer vil også medføre betydelige infrastrukturinvesteringen i regi av Evenes kommune og nabokommuner. Skole, barnehager, idrettsanlegg, VVS, prosjektledelse, veibygging og boliger er eksempler på anbud som kan bli utlyst.

For bedrifter som vil være med på anbudskonkurransene er det viktig å være tidlig ute og utarbeide en plan for deltakelse. Din Anbudshjelp AS kan assistere deg med å opprette automatisk anbudsvarslingstjeneste samt utarbeide komplette anbudsbesvarelser i samarbeid med din bedrift. I tillegg har vi god lokalkunnskap om Evenes-regionen. Les mer på www.dinanbudshjelp.no