Skip to main content

Forsvaret vil handle mer lokalt

By 15/09/2023september 23rd, 2023Nyheter

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) fikk 5. september svar fra forsvarsminister Bjørn Alvin Gram på følgende spørsmål: Hvordan har statsråden fulgt opp intensjonene i Meld. St. 17 (2020–2021) om økt bruk av lokale leverandører og små og mellomstore bedrifter, med konkrete tiltak?

Her er utdrag av svaret:
Regjeringen er opptatt av å styrke forsvarsevnen i nord. En stor del av Forsvarets virksomhet er lokalisert i Nord-Norge, og vi har blant annet fokus på hvordan anskaffelser til sektoren i større grad kan innrettes slik at små og mellomstore bedrifter og lokale og regionale leverandører lettere kan nå frem med leveranser til Forsvaret.

Som det fremgår av Hurdals-plattformen, vil vi legge til rette for et tettere samarbeid mellom Forsvaret og resten av samfunnet for å styrke forsvarsevne og totalforsvaret. Forsvarets behov er styrende for samhandlingen med andre aktører. Samtidig er et godt næringspolitisk grunnlag, bosetting i distriktene og levedyktige lokalsamfunn sentralt for at totalforsvaret skal fungere.

På denne bakgrunn er det iverksatt konkrete tiltak. Når det gjelder spesielt små og mellomstore bedrifter har Forsvaret fått i oppdrag å øke sin involvering og sin bestillerkompetanse etter et nærhetsprinsipp til å omfatte lokale og regionale leverandører i større grad med særlig vekt på Nord-Norge. Dette omfatter utlysning av regionale rammeavtaler hvor det kan bys på deler av hovedavtalen, eller økt bruk av parallelle rammeavtaler slik at omsetningen spres på flere leverandører. Slik kan også mindre bedrifter konkurrere på store avtaler.
Les hele svaret fra forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

——————————————————————————————————————–

Hvordan kan du som leverandør komme bedre i posisjon?
Anskaffelser i Forsvaret er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det betyr at innkjøp over nasjonal terskelverdi (1,3 mill) skal kunngjøres i Doffin. Da gjelder det å ha en varslingstjeneste som raskt gir deg informasjon om disse anskaffelsene. Finndoff AS gir deg 3 uker gratis prøveperiode på skreddersydd varsling av nye anbud fra Doffin.

Hvis du deretter velger abonnementet Finndoff PLUSS er dette inkludert for kun kr. 4.788,- pr. år (kr. 399,- pr. mnd ekskl. mva):

  • Inntil 3 e-postmottakere
  • Ubegrenset antall søkeprofiler
  • Ubegrenset antall CPV-koder
  • Ubegrenset antall geografiske områder
  • Nøkkelordsøk
  • Support

Du kan også gjøre manuelle og presise søk i databasen.

Registrer deg her for 3 uker gratis prøveabonnement

Etter at du har funnet et en spennende anbudsutlysing kan du også få anbudshjelp. Les mer her.