Skip to main content

Elektronisk tilbudslevering – ny hverdag for leverandører

Ferietiden er snart over og leverandører møter nå en ny hverdag når tilbud skal leveres til offentlig sektor. 1. juli var fristen for at  alle offentlige oppdragsgivere SKAL ta i bruk elektroniske innkjøpssystemer (KGV). For deg som leverandør betyr dette at du skal benytte elektronisk tilbudslevering (ikke e-post) i anbudskonkurranser over nasjonal terskelverdi.

Dette var fristene for overgang til elektronisk konkurransegjennomføring:

  • Innkjøpssentraler: 18. april 2017
  • Statlige myndigheter: 1. januar 2018
  • Andre offentlige oppdragsgivere: 1. juli 2018

I følge en fersk artikkel i anbud365.no har ikke alle offentlige oppdragsgivere maktet å overholde fristene, men trenden er klar. Papir er på vei ut!

Kravene til elektronisk kommunikasjon gjelder for alle anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene og EØS-terskelverdiene i den nye anskaffelsesforskriften og for alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i den nye forsyningsforskriften og den nye konsesjonskontraktforskriften.

Hva medfører dette for leverandører?
Leverandører som finner en interessant anbudsutlysing i Doffin blir routet videre til et såkalt KGV-system for å kunne laste ned konkurransegrunnlaget og gi tilbud. Det er GRATIS for leverandører å levere tilbud gjennom KGV ved at det er oppdragsgiverne som betaler for bruk.  Flere tilbydere konkurrerer om å levere KGV-systemer (KonkurranseGjennomføringsVerktøy). DIFI har lagt til rette for at markedet kan levere løsning til den enkelte offentlige oppdragsgiver. De ulike systemene har forskjellig brukergrensesnitt, funksjonalitet og innlogging. Vår erfaring er at leverandører finner dette forvirrende. De som ofte deltar i offentlige anbudskonkurranser må lære seg alle systemene samt opprette brukerprofiler i hvert system.

Praktisk anbudshjelp
Din Anbudshjelp AS har erfaring og nødvendig kunnskap om alle systemene som er i bruk. Praktisk tilbudsarbeid på vegne av våre kunder er vår kjernevirksomhet.  Les mer på www.dinanbudshjelp.no