Skip to main content

KOFA kan få bøteleggingsfullmakten tilbake

Dagens Næringsliv har gjennom flere artikler den senere tid satt fokus på kompleksiteten, praktiseringen  og håndhevelsen  av anbudsreglene. På dn.no den 9. september pekes det blant annet på dagens klagesystem for offentlige anskaffelser. I 2012 ble KOFAs (Klagenemda for offentlige anskaffelser) håndhevelsesmakt overført til domstolene. Konsekvensen ble at klageterskelen ble enda høyere, særlig for de mindre leverandørene. I praksis er det nå kun de store leverandørene som har råd til å benytte dette klagesystemet. Dermed blir mange håpløse innkjøp aldri utfordret.

Næringsminister Monica Mæland har tidligere stilt spørsmål om endringene i håndhevelsessystemet fra 2012 har svekket kontrollsystemet. I dag sier hun til Dagens Næringsliv at hånshevelsessystemet skal være tilgjengelig for alle leverandører. Hun antyder at KOFA kan få bøteleggingsfullmakten tilbake.

Videre sier hun at håndhevelsen av brudd på anskaffelsesregelverket ikke er god nok, fordi terskelen for å  gå til domstolene ser ut til å være for høy. Dette gjelder særlig ulovlige direkteanskaffelser, der KOFA tidligere kunne ilegge overtredelsesgebyr.

I Din Anbudshjelp hyller vi denne uttalelsen fra næringsministeren. På vegne av klienter (leverandører til offentlig sektor) har vi selv ved flere tilfeller vært involvert i anbudsprosesser hvor oppdragsgiver har brukt anskaffelsesregelverket galt. Muligheten og grunnlaget til å klage har vært åpenbar, men på grunn av terskelen og kostnadene for å følge opp en klage har man heller lagt ballen død. Vår mening er at dagens klagesystem gir oppdragsgivere mulighet til å «herje vilt» med de små leverandørene. Vi ser derfor frem til en styrking av KOFA!