Skip to main content

Kommende anskaffelsesplaner Bane NOR

By 18/10/2017oktober 27th, 2017Nyheter

Eksempel til etterfølgelse

Bane NOR har presentert sine kommende anskaffelsesplaner helt frem til 2021. Oversikten blir oppdatert hver måned på deres nettside. I oversikten som nå foreligger finner du informasjon om planlagte anskaffelser for de ulike enhetene, sted, planlagt dato for tilbudsforespørsel og  antatt kontraktsverdi.

Klikk her for hele oversikten (PDF),

Kort om Bane NOR
Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering er underlagt Bane NOR.

Selskapet er underlagt Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) og for anskaffelser med anslått verdi under EØS terskelverdier, kan Bane NOR SF også velge å sende forespørsel direkte til aktuelle tilbydere.

EØS terskelverdiene for Forsyningssektoren:

  • 3,5 millioner kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser
  • 44 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter

Her finner du lenke til Forskriften om innkjøpsregler i Forsyningssektorene.