Skip to main content

Korona-situasjonen – offentlig sektor har fortsatt behov dine varer og tjenester!

By 21/03/2020mars 27th, 2020Nyheter

Norge er preget av Korona-situasjonen på alle områder, noe som også påvirker små og store virksomheter som opplever redusert etterspørsel og produksjon eller at virksomheten stopper helt opp. Fordi situasjonen foreløpig ikke har noe tidsperspektiv er den pr. i dag kritisk for mange.

Medias kontinuerlige fokus på de negative konsekvensene forsterker opplevelsen av en håpløs situasjon.

Vi må ha tro på at det kommer en tid etter denne situasjonen og da kan nyanser og tidligere erfaringer bidra til optimisme og å se muligheter.

Sist uke (14. – 21. mars) ble det f. eks. publisert 170 nye anbudskunngjøringer i Doffin – anbud som er aktuelle for svært mange ulike bransjer. Vi har fortsatt i gang digitalt samarbeid i nettsky hvor vi hjelper bedrifter med å lage tilbud for pågående anbudskonkurranser. Offentlig sektor trenger fortsatt leveranser fra privat næringsliv. Offentlig sektor er også betalingsdyktig!

Det som også er rimelig sikkert er at når Korona-krisen er over og hjulene i samfunnsmaskineriet skal i gang igjen, vil myndighetene lansere ekstraordinære tiltakspakker hvor offentlige anskaffelser blir et viktig virkemiddel. Sannsynligvis vil det også bli rettede anbudskonkurranser mot SMB-bedrifter (Små og mellomstore bedrifter).

Det skjedde under finanskrisen i 2008/2009 og effektene av tiltakene var tydelige. Bedrifter som hadde kunnskap om det offentlige markedet ble da vinnere. Daglig leder i Din Anbudshjelp AS var den gang daglig leder og medeier i Visma KioNor Anbudsservice AS (nå Visma Commerce). Her kan du lese hans kommentarer på tiltakene i Kommunal rapport den 07.04. 2009.

Her kan du lese en annen artikkel fra 2009 i  E24.no.

Kan du jobbe med å forberede deg og din bedrift?

Hvis du nå sitter på hjemmekontor og arbeidsoppgavene ikke er fullt så mange som tidligere, har du en unik mulighet til å sette deg mer inn i hvordan det offentlige markedet fungerer, finne dagsaktuelle anbud og forberede bedriften din på nye oppgangstider hvor offentlig sektor vil være et viktig marked.

Viktige tips:

  • Skaff deg oppdatert oversikt over det offentlige markedet ved å sette deg inn i hvordan databasen Doffin fungerer. Du kan også skaffe deg 14 dagers gratis prøve på anbudsvarsling. Da får du skreddersydde anbud for din bedrift rett i innboksen!
  • Sett deg inn i hvordan de elektroniske systemene for konkurransegjennomføring fungerer. Anbud over nasjonal terskelverdi (ca 1,3 mill) skal nemlig leveres elektronisk gjennom et av disse systemene. De mest vanlige leveres av Mercell, Visma og EU-Supply. For leverandører i offentlige anbudskonkurranser er det gratis å benytte disse via nettleseren din. Lag deg en brukerprofil hos hver av disse så blir enkelt å få tilgang til anbudsgrunnlaget når det blir foretatt nye anbudskunngjøringer i Doffin.
  • Skaff deg kunnskap om bruk av systemer for dokumentdeling i nettskyer, f. eks Microsoft OneDrive og Teams. Da kan du jobbe tett med dine kollegaer som også sitter på hjemmekontor og bygge opp tilbud sammen. Det er enklere enn du tror!
  • Gå gjerne gjennom konkurransegrunnlag fra tidligere konkurranser og se hvordan anbudsdokumentene er bygget opp. Les grundig gjennom konkurransegrunnlaget og analyser hva oppdragsgiveren egentlig etterspør.
  • Tenk gjennom hva som er bedriftens styrker og svakheter i en offentlig anbudskonkurranse.
  • Alle anbud har kvalifikasjonskrav som du må oppfylle for å få være med i konkurransen. Dette er krav som gir bestått/ikke bestått. Kun hvis du får «Bestått» blir den videre del av tilbudet ditt evaluert i henhold til tildelingskriteriene som er definert for konkurransen. Kravene til dokumentasjon for kvalifikasjonskrav er listet opp i konkurransegrunnlaget. Eksempler på dette er skatt- og MVA-attest, regnskap de tre siste år, tilsvarende oppdrag du har levert tidligere, CV’er på ansatte etc. Dette er dokumentasjon som du allerede nå kan forberede!
  • Tildelingskriteriene er også listet opp i konkurransegrunnlaget. Det er i besvarelsen av disse du henter poeng og kan vinne konkurransen.
  • Still spørsmål til oppdragsgiver hvis konkurransegrunnlaget er uklart. Vær oppmerksom på at ditt spørsmål (anonymisert) og påfølgende svar blir sendt til alle tilbydere som har meldt seg på konkurransen. Du bør derfor være taktisk i hvordan du formulerer dine spørsmål.
  • Ikke vent til siste liten med å sende inn ditt tilbud. Legg inn gode sikkerhetsmarginer slik at du har ekstra tid hvis det oppstår tekniske problemer.

Synes du dette blir for omfattende?  Les her hvordan vi kan hjelpe deg!

Ta gjerne kontakt via Kontaktskjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.