Skip to main content

Koronatiltak: Betaler regningene lenge før forfall

Håpet er å bidra til at lokale bedrifter holder seg flytende.

– Alle enhetslederne i Narvik kommune har fått beskjed om å prioritere å attestere de innkommende regningene slik at vi kan betale de raskest mulig. Forhåpentligvis vil de hjelpe på med likviditeten hos i hvert fall noen av bedriftene i kommunen.

Kommunalsjef for virksomhetsstyring, Rolf M. Lossius, erkjenner at Narvik ikke er den mest velbeslåtte kommunen i kongeriket. Noen pengebinge à la Onkel Skrue finnes ikke.

Er største innkjøper

Det å skulle betale mengder av regninger lenge før forfallsdato er derfor ikke langt fra etter boka. Likevel har nettopp dette høy prioritet akkurat nå. Årsaken er den pågående koronakrisen. Håpet er å bidra til at lokale bedrifter holder seg flytende.

– Kommunen er den desidert største innkjøperen av lokale varer og tjenester her i regionen. Vi handler for store summer hver eneste måned, og en god del av dette skjer hos lokale bedrifter. Tanken med å betale ut fakturaene fra disse raskest mulig er at det skal hjelpe til på likviditeten til bedriftene, forteller Lossius.

Til vanlig er fokus hos kommunen å få gjort sine innkjøp lavest mulig pris til best mulig betingelser. For å ta vare på sin egen likviditet har kommunen derfor forhandlet seg frem til 30 dagers kredittid hos de aller fleste av sine leverandører. Nå snus dette opp ned.

Håper å få til halvering

– Nå skal vi forsøke å kutte denne ned så langt det lar seg gjøre. Noe tid vil det uansett ta fra regningene komme inn til de er betalt. Vi er en stor organisasjon, og alt det formelle med attestasjoner og godkjenninger må uansett gå sin gang. Kommer vi ned i 14 dager skal både vi og leverandørene våre være fornøyd. Det vil representere en halvering av kredittiden, sier Lossius.

Hva tiltaket vil koste kommunen, spesielt hvis man kommer i den situasjonen at dette belaster kassekreditt, har ikke Lossius & Co regnet på.

– Det har ikke vært fokus. Nå har vi utelukkende tenkt samfunnsansvar, kommunens egne bedrifter og de ansatte der. Og så er det jo ikke slik at vi nå ukritisk betaler ut ethvert fakturabeløp før tiden. Fokuset er på små og mellomstore bedrifter innen kommunen, forteller Lossius.

KILDE: Fremover