Skip to main content

Lærlingforskriften sendt i retur

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Hele 20 høringssvar var kommet inn da høringsfristen gikk ut den 16. oktober. Regjeringens eget regelråd ber Kunnskapsdepartementet om å utrede forslaget til lærlingforskrift grundigere og sende det ut på ny høring. Dette kan forsinke prosessen med å innføre ny lærlingeforskrift fra 01.01.2017.

Dette er regelrådets konklusjon om forslaget:

  • Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke oppfyller utredningsinstruksens krav om utredning av statlige tiltak punkt 2-1 og 2-2.
  • Regelrådet anser at konsekvensutredningens største svakheter er at det ikke er foreslått alternative terskelverdier, at kostnadene for næringslivet ikke er tilstrekkelig belyst og at konkurranseeffekten ikke fremkommer godt nok.
  • Regelrådet påpeker at forslaget kan ha utilsiktede konsekvenser for små bedrifter, ved at de ikke vil gi anbud ved offentlige anskaffelser, hvilket kan påvirke konkurransesituasjonen.

Les Regelrådets fullstendige uttalelse her

Les alle høringssvarene her