Skip to main content

Markedssituasjonen for anleggsbransjen.

By 27/02/2014mai 16th, 2014Nyheter

Anleggsbransjen er en stor leverandør til offentlig sektor: Maskinentreprenørenes Forbund presenterte (MEF)  presenterte nylig  et årssammendrag av markedssituasjonen i anleggsbransjen 2013. Kilder for dataene er Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB. 

Kort sammendrag:

• Statens vegvesen hadde i løpet av 4. kvartal 2013 anbudsfrist for 67 kontrakter, mot 64 kontrakter i 4. kvartal 2012.

• Det var i 4. kvartal 2013 anbudsfrist for flest kontrakter i Region vest med 24 kontrakter, og færrest i Region nord, med fem kontrakter.

• Samlet var det i 2013 anbudsfrist for 518 kontrakter i regi av Statens vegvesen, hvorav 42 var flerårige drift- og vedlikeholdskontrakter (vegdrift, drift av elektroniske anlegg og tunnelvask m.m.). Samlet er dette en økning på 34 kontrakter sammenlignet med 2012.

• I 2013 var anbudsfrist for kontrakter til en samlet verdi av 24,5 milliarder kroner (20,3 milliarder kroner hvis man utelater flerårige driftskontrakter), basert på laveste anbud pr. kontrakt. Det er en økning på 6,8 milliarder kroner sammenlignet med 2012 (6,1 milliarder kroner hvis man utelater flerårige driftskontrakter).

• Høyest samlet kontraktsverdi var det i 2013 i Region vest, med om lag 8,3 milliarder kroner. Lavest samlet kontraktsverdi var det i Region midt med 2,5 milliarder kroner.

• Statens vegvesen hadde i 2013 anbudsfrist for flere større kontrakter enn i 2012. I 2013 hadde 47 av kontraktene (9,1 prosent) en verdi på 100 millioner kroner eller mer. I 2012 var det anbudsfrist for 37 kontrakter (7,6 prosent) på denne størrelsen.

• På landsbasis har det i gjennomsnitt vært 3,7 tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, mot et snitt på 3,8 tilbydere pr. kontrakt i 2012. Konkurransen om Vegvesen-kontraktene var i 2013 sterkest i Region midt og Region sør med 4,0 tilbydere i gjennomsnitt pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i Region vest, med 3,4 tilbydere pr. kontrakt.

• Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i perioden januar – august 2013 hadde en samlet omsetning på 42 mrd. kr. Dette er en vekst på 4,0 prosent (1,6 mrd. kr) sammenlignet med samme periode 2012. Det har vært sterkest omsetningsvekst for bedrifter innen arbeidsområdet veg og jernbane med 5,0 prosent. Bedrifter innen vann og avløp har opplevd en nedgang på -3,0 prosent sammenlignet med 2012.