Skip to main content

Narvik kommune skal handle for nærmere 1 mrd!

By 05/01/2016januar 13th, 2016Nyheter

Narvik kommune skal de nærmeste årene lyse ut oppdrag for 600-700 mill. innen bygg og anlegg. Oppdragene kommer i tillegg til  løpende innkjøp av varer og tjenester til en verdi av nærmere 300 mill. per år.  Anskaffelsene representerer et potensielt «gigantmarked» for bedriftene i regionen, men anbudsregelverket setter blant annet krav til likebehandling av alle tilbydere uansett hvor de er lokalisert.  Futurum og Narvikregionens Næringsforening arrangerer 19. januar et seminar spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Målsettingen med seminaret er å motivere bedriftene til å besvare offentlige anbud, øke kompetansenivået og gjøre de mer konkurransedyktige.

  • Utdrag fra programmet:
  • Narvik kommune: Presentasjon av planlagte anskaffelser og investeringer.
  • Doffin: Hvordan sikre at marked og leverandør har kunnskap om anskaffelsen for å sikre åpenhet og konkurranse.
  • Slik vinner du anbud! Tilbudsjobbing i praksis og gode råd for å lykkes i det offentlige markedet. Rolf Olav Johannessen v/Din Anbudshjelp AS.’
  • Hvordan gjøre gode tilbud i Doffin? Veiledning på hva som gjør en god selger til det offentlige samt hvordan leverandører kan komme på banen i dialogaktiviteter mye tidligere. Tanja Huse-Fagerli v/DIFI, direktoratet for forvaltning og IKT
  • Workshop: Eksempler på bedrifter som har lykkes. Hva skal til for at din bedrift skal lykkes med anbud?

Her finner du lenke til program og påmelding