Skip to main content

Nytt regelverk: Nå blir det enklere å levere anbud

Nå innfører vi enklere og bedre regler, sier næringsminister Monica Mæland. Nytt nasjonalt regelverk om offentlige anskaffelser trer i kraft 1. juli 2015.

– Det offentlige kjøper inn for rundt 400 milliarder kroner årlig. Vi ønsker at så mange som mulig forstår og kan delta i konkurranser om offentlige kontrakter, sier næringsminister Monica Mæland.

De viktigste forenklingene er:
• Anskaffelser under 100 000 kroner blir unntatt fra anskaffelsesregelverket.
• Reglene om lukking og merking av tilbud blir opphevet.
• Plikten til å kreve HMS-erklæring blir opphevet.
• Grensen for å kreve skatteattest øker fra 100 000 kroner til 500 000 kroner.
• De særnorske reglene gjelder offentlige kontrakter under 1,55 millioner kroner for varer og tjenester (1 million kroner for statlige myndigheter og 39 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter).

Les hele meldingen på regjeringen.no