Skip to main content

Nye terskelverdier

By 07/04/2018november 16th, 2018Nyheter

Med virkning fra 6. april 2018 er terskelverdiene oppjustert. Dette er de viktigste:

  • Nasjonal terskelverdi, opp fra 1,1 til 1,3 millioner
  • EØS-terskelverdi, opp fra 1,75 til 2 millioner (For statlige myndigheter, opp fra 1,1 til 1,3 mill).
  • EØS-terskelverdi for bygg og anlegg, opp fra 44 til 51 millioner
  • Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester, opp fra 6,3 til 6,95 millioner

Kort sammenfattet betyr dette at en anskaffelse under 1,3 millioner kan foretas uten kunngjøring i Doffin. Den nasjonale terskelverdien var sist hevet 1. januar 2017  fra 500.000,- til 1,1 million. Dette skapte store protester fra NHO og Bedriftsforbundet som mente at økningen var til stor skade for småbedriftene.

Anskaffelser av varer og tjenester med verdi over 2 millioner må kunngjøres i hele EØS-området med unntak av bygg og anlegg hvor grensen nå er 51 millioner.

Her finner du den komplette oversikten over alle endringene.