Skip to main content

Nye terskelverdier fra 14.03.2024

EØS-terskel for statlige anskaffelser endres fra 1.4 til 1.49 millioner.

Vare- og tjenesteanskaffelser får ny EØS-terskel på 2,3 millioner, opp fra 2,2.

Bygge- og anleggsanskaffelser øker fra 56 til 57,9 millioner.

I forsyningsforskriften endres vare- og tjenesteterskelen til 4,6 millioner.

Bygge- og anleggsterskelen i forsyningsforskriften endres til 57,8 millioner.

Særlige tjenester og helse- og sosialtjenester forblir uendret på 7,8 millioner.


UENDRET: Alle kontrakter med en verdi mellom 100 000 kr og 1,3 MNOK ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes). (Forskriftens del I).