Skip to main content

Nye terskelverdier

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar.

I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene.

Her er de viktigste endringene:

  • Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres opp til 44 millioner.
  • Terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for andre enn statlige myndigheter i klassisk sektor justeres opp til 1,75 millioner.

Den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner er uendret.

Her finner du fullstendig oversikt (PDF)