Skip to main content

Finndoff gjør det litt mer gøy å være arkitekt

| Nyheter | No Comments
Gode nyheter for arkitektbransjen og vår samarbeidspartner Finndoff! Enda en ny bransje åpner for å la Finndoff hjelpe de å finne nye anbud på en enkel og rimelig måte: Arkitektbedriftene har inngått fordelsavtale med Finndoff.Det er ikke til å komme fra at det har vært laber aktivitet i det private…

Nye terskelverdier fra 14.03.2024

| Nyheter | No Comments
EØS-terskel for statlige anskaffelser endres fra 1.4 til 1.49 millioner. Vare- og tjenesteanskaffelser får ny EØS-terskel på 2,3 millioner, opp fra 2,2.Bygge- og anleggsanskaffelser øker fra 56 til 57,9 millioner.I forsyningsforskriften endres vare- og tjenesteterskelen til 4,6 millioner.Bygge- og anleggsterskelen i forsyningsforskriften endres til 57,8 millioner.Særlige tjenester og helse- og…

SMB-sektoren: Lokal bedrift sikret seg snøryddingskontrakt i Enebakk

| Nyheter | No Comments
Små bedrifter kan absolutt konkurrere om større oppdrag Enkeltmannsforetaket Per Morten Næssvold (Næssvold Arealservice) sikret seg nylig en 4-årskontrakt på vintervedlikehold av Flateby og Kirkebygda i Enebakk kommune. Oppstart er 1.1.2024. Bedriften gikk seirende ut av konkurransen mot betydelig større selskaper. Daglig leder, Per Morten Næssvold, trekker frem en veloverveid…

KUNDEHISTORIE OM LIDENSKAP OG DRØMMER

| Nyheter | No Comments
Innerst i Ofotfjorden, nærmere bestemt Narvik, omgitt av dype fjorder og steile fjell, har Kuraas-familien drevet kjøttproduksjon siden 1926. Historien om Kuraas AS er historien om lidenskap og drømmer. Lidenskap for kjøtt, og en drøm om å dele det med folket. I dag drives bedriften av 4. og 5. generasjon Kuraas og har…

Penger å spare – nyttig å vite for bedrifter

| Nyheter | No Comments
Mange bedrifter tror at de må ha abonnement for anbudsvarsling hos Mercell eller EU-Supply for å levere tilbud på offentlige anbud. Faktum er at du kan ha anbudsvarsling på Doffin-anbud fra hvilken som helst leverandør av anbudsvarsling og levere dine tilbud GRATIS i alle KGV-systemer. Et par fakta:1) For bedrifter…

Forsvaret vil handle mer lokalt

| Nyheter | No Comments
Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) fikk 5. september svar fra forsvarsminister Bjørn Alvin Gram på følgende spørsmål: Hvordan har statsråden fulgt opp intensjonene i Meld. St. 17 (2020–2021) om økt bruk av lokale leverandører og små og mellomstore bedrifter, med konkrete tiltak?Her er utdrag av svaret:Regjeringen er opptatt av å styrke…

Doffin var født i Narvik

| Nyheter | No Comments
Nyhetsmagasinet om offentlige anskaffelser; Anbud365.no, har laget en artikkel om Doffins fødsel. Hele artikkelen kan du lese her

Kunstig intelligens er allerede kommet inn i din anbudshverdag

| Nyheter | No Comments
Tror du fortsatt ikke på kunstig intelligens og dens betydning i hverdagsbedriftslivet? I dag spurte vi Chat GPT versjon 4 (betalversjon) om det er lurt å ha anbudsvarsling for en SMB-bedrift. Her er svaret ordrett gjengitt: "Anbudsvarsling er en viktig del av prosessen for SMB-bedrifter som ønsker å lykkes i det…

De ulike systemene for offentlige anbud

| Nyheter | No Comments
Det er lett å bli forvirret når du skal sette deg inn i de ulike systemene for offentlige anbud. Her gir vi deg oversikten.

Ny og smart anbudsvarsling fra Doffin

| Nyheter | No Comments
Fra kun kr. 299,- pr. mnd. Hvis du jobber aktivt i det offentlige markedet har du kanskje allerede en anbudsvarslingstjeneste om nye anbud i Doffin som matcher de produkter og tjenester du ønsker å selge til offentlig sektor. Samtidig har du sikkert registrert at det har vært formidable prisøkninger på…

Miljøhensyn blir et «skal-krav» – tre alternativer lanseres

| Nyheter | No Comments
Nå blir miljøhensyn i offentlige anskaffelser et «skal-krav»: Minst 30% eller høyere der det er relevant. Dette fremgår av høringsdokumenter som regjeringen har sendt ut 8. desember. Etter planen skal de nye kravene inn i forskriftene fra og med sommeren 2023. Bakgrunnen for dette er bl.a. Riksrevisjonens konstatering i en…

Hvordan kan kommunene handle mer fra små og lokale leverandører uten å bryte regelverket?

| Nyheter | No Comments
– Det er viktig at det går opp for kommunene at de kan slippe til lokale leverandører uten å bryte reglene for offentlige anskaffelser. Vi i Distriktssenteret har gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, blant annet på nettsidene våre, forteller direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret. Nå foreligger også…

Tips for å vinne anbud

| Nyheter | No Comments
Et offentlig marked på nær 600 milliarder Anbudskonkurranser er ikke bare et spørsmål om anbudsregler. For leverandører handler det  like mye om god analyse av konkurransegrunnlaget, tilbud som skiller seg ut fra mengden, markedsføring, salg, strategi, IT-kunnskap og bedriftsledelse! Her er noen gode råd for å vinne anbudskonkurranser: 1. Med varslingstjeneste får du…

Ny regjering: 23 punkter knyttet til offentlige anskaffelser

| Nyheter | No Comments
Støre-regjeringens politiske plattform – Hurdalplattformen – ble lagt frem 13. oktober. Den inneholder 23 grep som på en eller annen måte dreier seg om offentlige anskaffelser, etter hva Anbud365 har oversikt over. Blant disse: Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30% og høyere der det er relevant. Sikre at offentlige…

Vil politianmelde tidligere rådmann og ordfører

| Nyheter | No Comments
«Gammel moro» fra anskaffelsespraksis i gamle Øygarden kommune har ført til at Kofa truer nye Øygarden kommune med et overtredelsesgebyr på 8,7 millioner. Dette er så alvorlig at det er nødvendig å få en strafferettslig vurdering av saken, mener kontrollutvalget i den nye, sammenslåtte kommunen. Derfor anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret…

SMB-bedrifter: Påvirk din kommune til å søke om penger til førkommersielle anskaffelser!

| Nyheter | No Comments
Førkommersielle anskaffelser egner seg ypperlig for å stimulere små og mellomstore bedrifter (SMB) til å utvikle nye løsninger samfunnet trenger. Nå kan offentlige virksomheter få inntil 300 000 i støtte for å utforske mulighetene i førkommersielle anskaffelser. – Dette er et verktøy for offentlige aktører som ønsker å anskaffe løsninger…

SMB gladnyhet: Oppdeling av anskaffelser i nye kjøreregler

| Nyheter | No Comments
Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis. Derfor har representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser. I kjørereglene er vurdering av oppdeling av anskaffelser tatt med som eget punkt.…

SMB i offentlig marked: Skal bli lettere å vinne kontrakter

| Nyheter | No Comments
Ny rapport om store kontrakter i offentlige anskaffelser En ny utredning som regjeringen la frem 06.05.2020 har sett på virkninger av store offentlige kontrakter. Det foreslås flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta. - Det er rom for forbedringer når det gjelder kunnskap om…

Koronatiltak: Betaler regningene lenge før forfall

| Nyheter | No Comments
Håpet er å bidra til at lokale bedrifter holder seg flytende. – Alle enhetslederne i Narvik kommune har fått beskjed om å prioritere å attestere de innkommende regningene slik at vi kan betale de raskest mulig. Forhåpentligvis vil de hjelpe på med likviditeten hos i hvert fall noen av bedriftene…

Ekstra tiltak: Vegvesenet med 600 Korona-millioner

| Nyheter | No Comments
Statens vegvesen ruller nå 600 korona-millioner ut i  bygg- og anleggssektoren. 100 millioner til ekstra asfalt og 500 til andre viktige vedlikeholdsprosjekter. et. Dette er oppdrag som passer godt til små og mellomstore bedrifter. - Nå skaper vi økt aktivitet og samtidig reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier Bjørn…

Offentlige anbud: Forbered deg på krisepakker

| Nyheter | No Comments
Hvis du under koronakrisen sitter på hjemmekontor og arbeidsoppgavene ikke er fullt så mange som tidligere, har du nå en unik mulighet til å sette deg mer inn i hvordan det offentlige markedet fungerer. Du kan finne dagsaktuelle anbud, forberede bedriften din på kommende krisepakker og ekstraordinære anskaffelser som vil…

Korona-situasjonen – offentlig sektor har fortsatt behov dine varer og tjenester!

| Nyheter | No Comments
Norge er preget av Korona-situasjonen på alle områder, noe som også påvirker små og store virksomheter som opplever redusert etterspørsel og produksjon eller at virksomheten stopper helt opp. Fordi situasjonen foreløpig ikke har noe tidsperspektiv er den pr. i dag kritisk for mange. Medias kontinuerlige fokus på de negative konsekvensene…

KOFA: Ballangen kommune ilagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

| Nyheter | No Comments
Nå var det Ballangens tur: Klagenemnda for offentlige anskaffelser har fokus på ulovlige direkteanskaffelser og har i vedtak av 3. desember 2019 ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester. Gebyret er det sjette som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den…

KOFA: Steigen kommune ilagt gebyr på kr. 800.000

| Nyheter | No Comments
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i vedtak av 24. september 2019 ilagt Steigen kommune et gebyr på 800 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av skytjenester. Gebyret er det femte som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1. januar 2017. Bakgrunnen for vedtaket er en konkurranse gjennomført…

Miljøkrav – Enovastøtte til kjøp av elvarebil

| Nyheter | No Comments
I mange anbudskonkurranser er innfrielse av miljøkrav en betingelse for å oppfylle kvalifikasjonskravene. I tillegg kan tilbydere få ekstra score hvis tildelingskriteriene er utformet slik at krav som berører miljømessige sider ved leveransen er ett av de kvalitative tildelingskriteriene for å identifisere det tilbudet som er det økonomisk mest fordelaktige…

Regjeringen med ny SMB-strategi

| Nyheter | No Comments
Regjeringen la i helgen frem «Småbedriftslivet Strategi for små og mellomstore bedrifter». Her finnes seks punkter som særskilt gjelder offentlige anskaffelser. Det dreier seg bl.a. om evaluering av hevingen av terskelverdien, felles kjøreregler for offentlige anskaffelser og digitale løsninger. Poenget er å gjøre hverdagen enklere for de mindre leverandørene til…

Ny stortingsmelding om offentlige innkjøp

| Nyheter | No Comments
Regjeringen la 10.04.19 frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. I meldingen pekes det på flere konkrete valg som oppdragsgivere bør være bevisste…

Sverige: Offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter

| Nyheter | No Comments
SVERIGE: Fersk rapport fra Konkurransverket dokumenterer at offentlige innkjøpere svikter små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp store kontrakter. Er situasjonen den samme i Norge? Mer enn halvparten av de granskede kommunene i Sverige bryter loven og svikter derved små og mellomstore bedrifter ved å ikke dele opp kontrakter…

Hvordan rapportere ulovlig direkte anskaffelse?

| Nyheter | No Comments
En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Kunngjøring av anskaffelse er viktig fordi det gir alle kvalifiserte leverandører mulighet til å gi tilbud. Samtidig gir det redusert risiko for korrupsjon. Økt konkurranse gir mer effektiv bruk av samfunnets ressurser.…

Gebyr til Norges Sjømatråd AS for ulovlig direkte anskaffelse

| Nyheter | No Comments
Kostbart brudd på regelverket: Den 27. august 2018 ila KOFA Norges Sjømatråd AS  et gebyr på kr 440 000 for ulovlig direkte anskaffelse av kommunikasjonstjenester. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser og har med dette vedtaket ilagt tre gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1.…

Forskjell – anbudsvarsling og system for elektronisk tilbudslevering (KGV)

| Nyheter | No Comments
Vi får regelmessig spørsmål fra leverandører som er forvirret når det gjelder de ulike IT-systemene for offentlige anbud. Her er en oppklaring: Systemer for anbudsvarsling Det er flere leverandører av systemer for anbudsvarsling, f. eks EU-Supply, Mercell, Anbud Direkte og Anbudstorget. Felles for disse systemene er at de varsler tilbydere…

Elektronisk tilbudslevering – ny hverdag for leverandører

| Nyheter | No Comments
Ferietiden er snart over og leverandører møter nå en ny hverdag når tilbud skal leveres til offentlig sektor. 1. juli var fristen for at  alle offentlige oppdragsgivere SKAL ta i bruk elektroniske innkjøpssystemer (KGV). For deg som leverandør betyr dette at du skal benytte elektronisk tilbudslevering (ikke e-post) i anbudskonkurranser…

NHO ønsker seg Lille-Doffin

| Nyheter | No Comments
Advokat Arnhild D. Gjønnes vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å konkurrere om offentlige oppdrag. (Foto: Moment studio) NHO foreslår at det skal opprettes et Lille Doffin for offentlige oppdrag under 1,3 millioner kroner. Det vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige oppdrag.…

Offentlig sektor – et marked for ALLE bedrifter

| Nyheter | No Comments
Anbudskonkurranser fra kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser har nå passert en årlig verdi på 500 milliarder! Markedet er i stadig vekst og etterspør det mest av varer og tjenester; for eksempel innen utvikling, administrasjon og drift av bygg, infrastruktur, helse og omsorg,…

Nye terskelverdier

| Nyheter | No Comments
Med virkning fra 6. april 2018 er terskelverdiene oppjustert. Dette er de viktigste: Nasjonal terskelverdi, opp fra 1,1 til 1,3 millioner EØS-terskelverdi, opp fra 1,75 til 2 millioner (For statlige myndigheter, opp fra 1,1 til 1,3 mill). EØS-terskelverdi for bygg og anlegg, opp fra 44 til 51 millioner Helse- og…

Kartlegging av uetisk atferd i kommunesektoren

| Nyheter | No Comments
Uetisk atferd og korrupsjon er et potensielt stort problem for kommunesektoren. Favorisering, «smøring» og andre former for uetisk atferd undergraver tillit og påfører samfunnet kostnader. Anskaffelser kan være et potensielt område for korrupsjon og favorisering. KS har bestilt FoU-oppdraget  «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» fra Oslo Economics, Kantar TNS…

Kan du alle systemene for elektronisk tilbudslevering?

| Nyheter | No Comments
Nå er det bare 4 måneder til alle offentlige oppdragsgivere MÅ ta i bruk elektroniske innkjøpssystemer (KGV). Innkjøpssentraler og statlige myndigheter har allerede dette lovkravet. For deg som leverandør betyr dette at du ikke lenger kan levere tilbud over de nasjonale terskelverdiene på papir. Dette var/er fristene for overgang til…

Skreddersydd CV til anbudskonkurranse

| Nyheter | No Comments
I mange anbudskonkurranser er kompetanse tildelingskriterium. Det signaliserer at oppdragsgiveren er villig til å betale ekstra for rett kompetanse til oppdraget.  Da er det svært viktig at ditt tilbud klarer å dokumentere etterspurt kompetanse og de riktige personlige egenskapene som kreves for oppdraget. Kompetansen skal ofte dokumenteres med at du…

Enkelt brudd på anskaffelsesreglene kan gi erstatning

| Nyheter | No Comments
En rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om anskaffelsesregelverket bryter med etablert norsk rettspraksis, og kan medføre at offentlige oppdragsgivere i større grad enn tidligere vil bli erstatningsansvarlige.  I en nylig avsagt rådgivende uttalelse, slår EFTA-domstolen fast at et enkelt brudd på anskaffelsesregelverket i seg selv kan være nok til å utløse…

Kommende anskaffelsesplaner Bane NOR

| Nyheter | No Comments
Eksempel til etterfølgelse Bane NOR har presentert sine kommende anskaffelsesplaner helt frem til 2021. Oversikten blir oppdatert hver måned på deres nettside. I oversikten som nå foreligger finner du informasjon om planlagte anskaffelser for de ulike enhetene, sted, planlagt dato for tilbudsforespørsel og  antatt kontraktsverdi. Klikk her for hele oversikten…

Slik unngår du anbudsstress

| Nyheter | No Comments
Svært mange leverandører er ikke klar over at fristen for levering av tilbud i anbudskonkurranser over EØS-terskel (NOK 1,75 mill.) kan være så kort som 10 dager etter kunngjøring. En forutsetning for så kort frist er imidlertid at oppdragsgiveren tidligere har publisert en veiledende kunngjøring tidligst 12 måneder og senest…

Oversikt minimumsfrister for levering av tilbud

| Nyheter | No Comments
Her finner du oversikt over gjeldende minimumsfrister for innlevering av tilbud etter anbudskunngjøring: Kilde: anskaffelser.no

Sladding av tilbud – gir du forretningshemmeligheter til konkurrenter?

| Nyheter | No Comments
Mangelfull og slurvet sladding av tilbud er en sikkerhetsrisiko De fleste anbudskonkurranser krever at tilbyder skal vedlegge en sladdet versjon av tilbudet på minnepenn ved levering på papir, eller som en egen PDF-fil hvis tilbudet skal leveres elektronisk i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). I henhold til offentlighetsloven kan den sladdede versjonen…

Leserinnlegg: Hurtigruten – anbud i urent farvann

| Nyheter | No Comments
Leserinnlegg av tidligere direktør i OVDS/Hurtigruten og samferdselssjef i Nordland, Steinar Sæterdal Om kort tid vil Hurtigruten igjen bli lagt ut på anbud, rettere sagt Kystruten Bergen – Kirkenes som er det formelle navnet. Merkenavnet Hurtigruten er eid av dagens operatør, Hurtigruten AS og er dermed beskyttet mot bruk av andre. Regjeringen…

Evenes – anbudsutlysinger for milliarder er snart i gang

| Nyheter | No Comments
Lokalavisen Fremover rapporterer i dag, 15.03.17, at Forsvarsbygg hadde møte i går med ledelsen i vertskapskommunen Evenes samt nabokommunene Tjeldsund og Skånland.  Forsvarets byggearbeider vil starte et år før tidligere planlagt, det vil si oppstart neste år.  Det vil bli raskere fremdrift enn det har vært på Ørland. Foreløpig skal det investeres for…

Vant anbud for over 60 millioner i 2016

| Nyheter | No Comments
En gjennomgang av anbudstildelinger i 2016 hvor Din Anbudshjelp AS  var engasjert viser at våre kunder, som stort sett er små og mellomstore bedrifter over hele landet, vant anbud til en verdi på mer enn 60 millioner. Som en liten konsulentbedrift er vi stolte av resultatet.  Det er inspirerende at vi er…

Nytt regelverk: Dramatisk nedgang i nasjonale kunngjøringer

| Nyheter | No Comments
Din Anbudshjelp AS har i en rykende fersk analyse av Doffin tatt for seg kunngjøringstallene for januar og februar 2017 og sammenlignet disse med tilsvarende periode for 2016. Funnene er alarmerende. Totalt er nedgangen i nasjonale kunngjøringer under EU/EØS terskel på nær 30 %. Med utgangspunkt i tallene fra jan/febr 2016…

Elektronisk tilbudslevering

| Nyheter | No Comments
Leverandør, gled deg - datoene er klare! For nærmere ett år siden skrev vi et innlegg om hvor håpløst gammeldags, arbeids- og kostnadskrevende det er når offentlige oppdragsgivere ber om tilbud på papir i x antall  permer. Det nye lovverket som gjelder fra 1.1. 2017 setter frister til offentlig sektor for å…

KOFA – 2016 – brudd på regelverket

| Nyheter | No Comments
Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I følge offentlig statistikk ble det meldt inn 195 saker til KOFA i 2016.  Gjennom året konstaterte KOFA at blant 151 avgjorte klagesaker hadde den offentlige oppdragsgiveren begått regelbrudd i 52…

Nytt egenerklæringsskjema ESPD

| Nyheter | No Comments
ESPD - det europeiske egenerklæringsskjemaet er nå obligatorisk å bruke ved anbudskonkurranser over EØS terskelverdi. Det nye egenerklæringsskjemaet (ESPD) er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Kravene fylles først ut av oppdragsgiver, og denne ESPD-forespørselen følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn sine svar med utgangspunkt…

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo,10. januar: Hvordan vinne offentlige anbud

| Nyheter | No Comments
Er du, eller vil du bli leverandør til offentlig sektor? Flere endringer i regelverket  trer i kraft fra 1.1. 2017. Du lærer hvordan du best mulig kan finne relevante anbud (også de som ikke finnes i Doffin) og lage et vinnertilbud. Dette kurset  har en praktisk tilnærming. Ingen forkunnskaper om offentlige anbud…

Lærlingforskriften sendt i retur

| Nyheter | No Comments
Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Hele 20 høringssvar var kommet inn da høringsfristen gikk ut den 16. oktober. Regjeringens eget regelråd ber Kunnskapsdepartementet om å utrede forslaget til lærlingforskrift grundigere og sende det ut…

Ny terskelverdi 1,1 mill. – hva er konsekvensen for bedriftene?

| Nyheter | No Comments
Innføring av ny anskaffelseslov med tilhørende forskrifter ble noe forsinket i forhold til tidligere plan, men regjeringen har nå bestemt at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2017. Den mest overraskende endringen er at den nasjonale terskelverdien for pålagt kunngjøring i Doffin heves fra kr. 500.000,- til 1,1…

Nye terskelverdier

| Nyheter | No Comments
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. Endringen trådte i kraft 9. februar. I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Her er de viktigste endringene: Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter…

Ny lov kommer. Farvel anbudspermer!

| Nyheter | No Comments
En god nyhet for leverandører til offentlig sektor! Med opprinnelig bakgrunn i  EU-direktiv vil et nytt anskaffelsesregelverk i Norge bli vedtatt av Stortinget i april og sannsynligvis iverksatt fra 1. juli 2016 med mulighet for at etatene får en viss tid til å tilpasse seg loven. Lovverket innebærer blant annet at alle offentlige virksomheter…

Narvik kommune skal handle for nærmere 1 mrd!

| Nyheter | No Comments
Narvik kommune skal de nærmeste årene lyse ut oppdrag for 600-700 mill. innen bygg og anlegg. Oppdragene kommer i tillegg til  løpende innkjøp av varer og tjenester til en verdi av nærmere 300 mill. per år.  Anskaffelsene representerer et potensielt "gigantmarked" for bedriftene i regionen, men anbudsregelverket setter blant annet krav til likebehandling…

Avvist i en offentlig anbudskonkurranse?

| Nyheter | No Comments
Ingen liker å bli avvist! Du har brukt mange arbeidstimer på å lage en anbudsbesvarelse, og får ikke engang være videre med i konkurransen. Det er bittert! Årsakene til avvisning kan være mange. De vanligste er manglende oppfyllelse av minimumskravene for deltakelse, manglende skatteattester, HMS-egenerklæring, men listen er langt lengre.…

Under 100.000: Offentlige oppdragsgivere står fritt til å inngå kontrakt

| Nyheter | No Comments
Fra 1. juli: Vi minner om at anskaffelser under 100 000 kroner ble unntatt regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgivere står nå helt fritt til å inngå kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere. Begrunnelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at oppdragsgiverne skal slippe å måtte bruke unødvendige…

Tromsø kommune – eksempel til etterfølgelse

| Nyheter | No Comments
Hvor flink er din kommune til å informere om sine innkjøpsavtaler og varigheten av disse? Tromsø kommune har på sin hjemmeside laget en oversikt som er allment tilgjengelig og løpende oppdatert. Her får du oversikt over de ulike produktgruppene det er kontrakt på, hvilket firma som har kontrakten og hvor lenge…

Nytt regelverk: Nå blir det enklere å levere anbud

| Nyheter | No Comments
Nå innfører vi enklere og bedre regler, sier næringsminister Monica Mæland. Nytt nasjonalt regelverk om offentlige anskaffelser trer i kraft 1. juli 2015. – Det offentlige kjøper inn for rundt 400 milliarder kroner årlig. Vi ønsker at så mange som mulig forstår og kan delta i konkurranser om offentlige kontrakter,…

Nettskyer og anbudshjelp – perfekt match

| Nyheter | No Comments
En ny måte å samarbeide på! Nettskytjenester skaper store endringer i samarbeidsformer og gir nye muligheter, særlig  for fremoverlente SMB-bedrifter (SMB=Små og Mellomstore Bedrifter). Ved bruk av nettskyer kan du samarbeide med kompetansemiljøer som er lokalisert hvor som helst. For eksempel, når du trenger praktisk hjelp til å besvare et offentlig…

Outsourcing av tilbudsarbeid

| Nyheter | No Comments
Offentlige anbud - en velkjent situasjon: Det tikker inn et offentlig anbud  som du gjerne skulle besvart. Imidlertid blir du litt oppgitt fordi konkurransegrunnlaget inneholder en hel rekke dokumenter med et høyt antall sider. Det kreves at du skal levere mye dokumentasjon. Arbeidsdagene til både deg selv og kollegaene er…

Anbudshjelp kan endre denne statistikken

| Nyheter | No Comments
I Sverige sier bare en av ti småbedrifter at de har deltatt i offentlige anbudskonkurranser i 2014. Derimot håver irske småbedrifter til seg av offentlige kontrakter i hjemlandet. Det er grunn til å tro at tallene fra Sverige gjenspeiler situasjonen i Norge. Nylig kom to rapporter med fakta om småbedrifters…

Nye EU-regler om offentlige anskaffelser

| Nyheter | No Comments
Nye EU-regler skal gjøre det enklere å konkurrere om offentlige kontrakter. – Det offentlige kjøper inn for over 400 milliarder kroner i året. Regjeringen vil gjøre det enklere for bedriftene å konkurrere om disse kontraktene. De nye EU-direktivene er et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland. Nærings- og…

Anbud – ordbok offentlige anskaffelser

| Nyheter | No Comments
DIFI har utarbeidet en ordbok som gjøre det lettere å orientere seg både for leverandører og innkjøpere. Vi bringer her et utvalg:  Anbud Bindende tilbud (inngitt i en anbudskonkurranse) om å levere en vare, yte en tjeneste eller utføre et bygg- og anleggsprosjekt, som kan aksepteres av oppdragsgiver uten behov…

Offentlig sektor kan handle fra gründere!

| Nyheter | No Comments
Offentlige innkjøpere kan handle fra nyoppstartede bedrifter hvis de legger til rette for det! DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet gode informasjonssider om offentlige anskaffelser. Din Anbudshjelp AS har sakset fra en artikkel som omhandler temaet: Nyetablerte gründere kan tilføre det offentlige innovasjon. Men ofte er de ikke…

Nytt verktøy for leverandører til kommunalt marked

| Nyheter | No Comments
Hvilke firmaer handler din kommune av og for hvor mye? Det kan du nå finne ut av via en nyutviklet database. Leverandørdatabasen som  er utviklet av Kommunal Rapport inneholder opplysninger om alle selskaper som leverer varer eller tjenester til kommunene. – Det er første gang noen har samlet disse offentlige…

Slik vinner du anbud

| Nyheter | No Comments
Det offentlige markedet er alltid der, også i nedgangstider. Faktisk, i nedgangstider øker offentlig sektor sine innkjøp for å motvirke en nedgangskonjunktur. Forrige gang vi så det tydelig var under finanskrisen i 2008 – 2009 hvor mange ekstraordinære prosjekter ble igangsatt. Bedrifter som hadde kunnskap om det offentlige markedet ble…

Attest for skatt og merverdiavgift kan nå bestilles via Altinn

| Nyheter | No Comments
Når du utarbeider tilbud på en offentlig anbudsutlysing må du også levere attest for skatt og merverdiavgift. Disse var tidligere todelt og måtte bestilles fra henholdsvis kommunekemneren og fylkesskattekontoret. Prosedyren for bestilling var tungvint og det kunne ofte ta flere dager fra bestilling til man mottok attestene. En gledelig nyhet er at…

De 10 mest vanlige feil når du skriver tilbud

| Nyheter | No Comments
Mange tilbud i anbudskonkurranser blir avvist på grunn av formelle feil eller fordi leverandøren ikke har besvart i henhold til kravspesifikasjonen. DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT,  har utarbeidet en liste over de mest vanlige feil som leverandører gjør i sitt tilbudsarbeid: Starter tilbudsskrivningen like før tilbudsfrist Setter seg…

KOFA kan få bøteleggingsfullmakten tilbake

| Nyheter | No Comments
Dagens Næringsliv har gjennom flere artikler den senere tid satt fokus på kompleksiteten, praktiseringen  og håndhevelsen  av anbudsreglene. På dn.no den 9. september pekes det blant annet på dagens klagesystem for offentlige anskaffelser. I 2012 ble KOFAs (Klagenemda for offentlige anskaffelser) håndhevelsesmakt overført til domstolene. Konsekvensen ble at klageterskelen ble enda høyere, særlig for…

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket – høring

| Nyheter | No Comments
Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv.  Utvalgets forslag skal forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket. Det skal bli lettere for leverandører å besvare anbud. Utredningen er nå på høring og fristen for høringsuttalelser…

Når avvikler du ferie? Juni har flest anbudskunngjøringer!

| Nyheter | No Comments
Historien gjentar seg hvert år. Tidligere års statistikker viser at juni er den travleste kunngjøringsmåneden. Sannsynligvis vil årets juni vise mellom 1.500 og 1.700 anbudskunngjøringer i Doffin når måneden er passert. Den første uken i juli har også mange kunngjøringer. Er din bedrift forberedt til å besvare anbudsforespørsler eller er…

Vil du bli leverandør til FN?

| Nyheter | No Comments
Årlig kjøper FN-systemet det meste av varer og tjenester for mer enn 15 milliarder US$.  Dette skjer gjennom anbudskonkurranser. NOREPS (The Norwegian Emergency Preparedness System) og Innovasjon Norge inviterer til seminar i København den 11. og 12. juni. Seminaret er organisert i samarbeid med Danmark, Sverige og Island. Tradisjonelt har…

Bygg- og anlegg: Nedgang i offentlige anbudskonkurranser

| Nyheter | No Comments
Din Anbudshjelp AS har sammenlignet antall kunngjøringer av anbudskonkurranser for bygg- og anlegg (CPV 45) i Doffin for 1. tertial 2014 med tallene for samme periode i 2013. Tallene viser en tilbakegang for kunngjøringer under EU-terskel på 106 kunngjøringer (-7,5 %). Tallet for anbud over EU-terskel viser en tilbakegang på 29…

Stat og kommune: Milliardutbygging i Rana-regionen

| Nyheter | No Comments
Det skal realiseres byggeprosjekter i Rana-området i regi av stat og kommune for 1,5 milliarder de neste årene. Dette kom fram på Næringslivslunsjen til Ranaregionens Næringsforening på Campus Helgeland mandag, referert i Rana Blad. Selfors sykehjem og Hauknes skole er blant prosjektene som ligger først an i løypa, sammen med…

Bredbåndshullene i Norge skal tettes med 160 millioner

| Nyheter | No Comments
Kommuner som har dårlig bredbåndsdekning, kan nå søke Post- og teletilsynet om midler til utbygging. Søknadsfristen er 6. juni. Godkjente prosjekter skal legges ut på offentlig anbud slik at private leverandører kan levere bredbandsløsningene. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 avsatt 160 millioner kroner for å bidra til at alle…

Anbudskonkurranser gir kommunene besparelser
på 1,7 milliarder årlig

| Nyheter | No Comments
Hvor mye sparer offentlig sektor ved å benytte seg av anbudskonkurranser? Rambøll og Inventura har gjennomført en utredning for Kommunenes Sentralforbund (KS). Utredningen konkluderer med at kommunene alene sparer rundt 1,7 milliarder kroner årlig, inkludert kostnadene ved å gjennomføre slike konkurranser (transaksjonskostnader). I følge en artikkel i Kommunal Rapport har…

Pris behøver slett ikke avgjøre alle anbud

| Nyheter | No Comments
Det er ingen ting i Lov om offentlige anskaffelser som hindrer etatene å legge andre kriterier til grunn når de skal velge leverandør sa Harald Alfsen som er  jurist og partner i Inventura AS under seminaret «Offentlig innkjøp – et hinder for innovasjon?» i Oslo onsdag denne uken. Alfsen er en…

Vil du samarbeide med andre bedrifter om å levere anbud?

| Nyheter | No Comments
Konkurransetilsynet har publisert ny veileder om prosjektsamarbeid. Formålet med veiledningen er i henhold til Konkurransetilsynet å bidra til økt forståelse hos markedsaktørene når det gjelder hvilke typer prosjektsamarbeid som lovlig kan gjennomføres, samt å forhindre at lovstridige prosjektsamarbeid iverksettes. Veiledningen angir blant annet hvordan Konkurransetilsynet vil tolke og vil anvende…

Norske småkommuner sårbare for korrupsjon

| Nyheter | No Comments
Små kommuner er mer sårbare for korrupsjon, viser EU-rapport. – Norske kommuners kontrollrutiner er varierende, sier Transparency International Norge. – Det finnes ingen korrupsjonsfri sone i Europa, sa EUs innenrikskommissær Cecilia Malmström da hun la fram EUs første rapport om korrupsjon i unionen. I rapporten omtalt i Nationen kommer det…

Anbud Forsvaret anno 1910

| Nyheter | No Comments
Anbud er slett ingen ny konkurranseform når offentlig sektor skal kjøpe inn varer og tjenester. Det norske forsvaret har for eksempel lang tradisjon i å invitere til anbudskonkurranser. Hos Baker Hansen i Vika i Oslo kan man i en innrammet anbudsutlysing fra 1910 lese følgende: Anbud paa bakning av brød…

Fakta om offentlige anskaffelser

| Nyheter | No Comments
Kunnskap om og innsikt i regelverket for offentlige anskaffelser er nyttig og lønnsomt for leverandører. Hvis du ønsker å bli leverandør til offentlig sektor har NHO har opprettet en nettside som gir deg mye nyttig informasjon. Lenke til nettsiden her

Veileder for anskaffelse av hotelltjenester

| Nyheter | No Comments
Difi har utviklet et veiledningsdokument for anskaffelse av hotelltjenester. Veilederen er også nyttig lesing for hoteller som ønsker offentlig sektor som kunde. De største miljøbelastningene knyttet til hotelltjenester er forbruk av energi, avfall, mat, kjemikalier, forbruksartikler og vann. Miljøbelastningene er med andre ord knyttet til selve hotellbygningen og hvordan denne…

Markedssituasjonen for anleggsbransjen.

| Nyheter | No Comments
Anleggsbransjen er en stor leverandør til offentlig sektor: Maskinentreprenørenes Forbund presenterte (MEF)  presenterte nylig  et årssammendrag av markedssituasjonen i anleggsbransjen 2013. Kilder for dataene er Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB.  Kort sammendrag: • Statens vegvesen hadde i løpet av 4. kvartal 2013 anbudsfrist for 67 kontrakter, mot 64 kontrakter i 4. kvartal…

Nytt regelverk på gang – enklere for små og mellomstore bedrifter (SMB)

| Nyheter | No Comments
Regelverket for offentlige anskaffelser er under revidering. Rådet for den europeiske union vedtok i midten av februar tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Formålet med de nye direktivene er enklere og klarere regler som blant annet vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige anbud.…