Skip to main content

Nytt egenerklæringsskjema ESPD

ESPD – det europeiske egenerklæringsskjemaet er nå obligatorisk å bruke ved anbudskonkurranser over EØS terskelverdi.

Det nye egenerklæringsskjemaet (ESPD) er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Kravene fylles først ut av oppdragsgiver, og denne ESPD-forespørselen følger anskaffelsesdokumentene. Leverandøren legger inn sine svar med utgangspunkt i de kravene oppdragsgiver har stilt, og sender det utfylte skjemaet (ESPDen) til oppdragsgiver sammen med tilbudet eller forespørselen om å delta i konkurranse. Skjemaet erstatter vedlegg for dokumentasjon av kvalifikasjonskrav som leverandører tidligere måtte vedlegge tilbud.

Skjemaet kan kun fylles ut elektronisk og vil forenkle levering av tilbud, særlig når alle anbud over EØS terskelverdi skal leveres elektronisk innen utgangen av 2018. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder om bruk av det nye skjemaet.

Du kan også lese mer om det nye skjemaet her.