Skip to main content

Nytt regelverk: Dramatisk nedgang i nasjonale kunngjøringer

By 01/03/2017mars 3rd, 2017Nyheter

Din Anbudshjelp AS har i en rykende fersk analyse av Doffin tatt for seg kunngjøringstallene for januar og februar 2017 og sammenlignet disse med tilsvarende periode for 2016. Funnene er alarmerende. Totalt er nedgangen i nasjonale kunngjøringer under EU/EØS terskel på nær 30 %.

Med utgangspunkt i tallene fra jan/febr 2016 og 2017 er nesten 1/3  (29,87 %) av kunngjøringer under EU/EØS terskel nå forsvunnet under radaren. Definisjonen «Nasjonale anbudskunngjøringer» benyttes for anbudskonkurranser hvor den antatte kontraktssummen er under EU/EØS terskelen på NOK 1,75 millioner med noen få unntak.  Norges nye regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar i år. En viktig endring i år er at grensen for  kunngjøringsplikt i Doffin ble økt fra NOK 500.000,- til NOK 1,1 million.Diagram 1

Svært mange stilte seg kritisk til regjeringens heving av den nasjonale terskelverdien for kunngjøringsplikt i Doffin. Bedriftsforbundet gikk i fjor så langt at de hevdet at regjeringen ofret småbedrifter for å gjøre hverdagen enklere for byråkratene. NHO hevdet at endringen er en katastrofe for småbedriftene ved at de aldri vil få muligheten til å komme til forhandlingsbordet.  Hva lå egentlig i disse uttalelsene fra aktørene som representerer næringslivet?

Kunngjøringsplikt i Doffin gir alle kvalifiserte bedrifter, store som små,  mulighet til å delta i anbudskonkurranser. Endringene i år medfører at for innkjøp under 1,1 mill kan innkjøperen velge å be om tilbud kun fra de bedrifter som hun/han har kjennskap til. I prinsippet vil dette være minimum tre bedrifter.

En annen konsekvens er at endringene kan gi økt grobunn for ukultur, kameraderi og korrupsjon. Den nye terskelverdien vil nemlig etterlate store innkjøpsvolumer som kommer «under radaren».  Tallene for årets 2 første måneder indikerer at dette er i ferd med å skje. Kontrollfunksjonen blir i stor grad bli overlatt til riks-, kommune- og fylkeskommunene. Ressursene til å drive kontrollvirksomhet er svært begrenset, særlig for mindre kommuner. Innkjøp som egentlig burde høre hjemme i en kunngjøringspliktig rammeavtale kan i større grad holdes skjult.

Norge går faktisk motsatt vei enn hva som nå diskuteres i Sverige.  En fersk rapport utarbeidet av det Svenske Konkurrensverket har blant annet en anbefaling på å senke den svenske terskelverdien (nå SEK 500.000,-) for direkteanskaffelser (innkjøp uten kunngjøring). Dette vil øke konkurransen om offentlige kontrakter. Det administrative arbeidet vil  øke, men det hevdes at det er solid vitenskapelig dokumentasjon for  fordelene man samtidig oppnår ved å øke konkurransen, blant annet økt gjennomsiktighet og etterprøvbarhet av anskaffelsene.

Hvordan bør bedriftenes strategi tilpasses i det norske markedet?

  • De bedrifter som ikke har etablerte forbindelser må bli flinkere til å markedsføre seg selv. Det er absolutt ikke forbud mot å drive generell oppsøkende salgs- og informasjonsvirksomhet mot offentlige oppdragsgivere. Vær aktiv, ring og be om møte! Det er også verd å merke seg at oppdragsgivere står helt fritt til å inngå kontrakter under kr. 100.000,- uten noen plikt til å kontakte flere. Små oppdrag kan raskt føre til enda større oppdrag.
  • Mange offentlige virksomheter bruker egen nettside for å kunngjøre innkjøp som er under terskelverdi. Disse innkjøpene følger enklere innkjøpsprosedyrer.  I tillegg publiserer de løpende innkjøpsavtaler og utløpsdato for disse. Vær derfor aktiv og oppsøk nettsidene til de etater du vil selge til.  Se eksempel her.
  • Andre innkjøpere annonserer innkjøp under terskelverdi i lokalaviser.
  • Offentlige innkjøpere benytter dessuten muligheten for frivillig kunngjøring i Doffin.
  • Bedriftene trenger å ytterligere profesjonalisere sitt tilbudsarbeid.  Dette kan enkelt gjøres ved å leie inn ekstern hjelp, som for eksempel Din Anbudshjelp AS. En annen mulighet er å bygge opp bedre intern kompetanse. Råd og tips om hvordan du vinner anbud finner du her.
  • Bedrifter med allerede etablerte forbindelser til offentlige innkjøpere bør sørge for å behandle sine offentlige kunder på en best mulig måte innenfor de rammer som regelverket setter. Fornøyde kunder vil her, som ellers, gi gjenkjøp. Mulighet for å hente ut større marginer kan vurderes.
  • Næringsminister Monica Mæland sendte i midten av februar en oppfordring til offentlige innkjøpere med budskap om å la mindre bedrifter får større mulighet til å bli leverandør. Hele brevet kan du lese her.

Husk at anbud over 1,1 mill skal fortsatt kunngjøres i Doffin hvor du fortsatt finner et høyt volum av kunngjøringer.

Endringene i regelverket representerer både muligheter og trusler for bedriftene. Som alltid er det bedrifter som er aktive og ser muligheter som kan bli vinnere.

Kontakt oss hvis du er interessert i ytterligere informasjon om hvordan du kan vinne anbud. Se www.dinanbudshjelp.no

Vi lager gjerne statistikk for utviklingen av kunngjøringer for din bransje. Ring på tlf. 900 77 580 eller benytt kontaktskjemaet.