Skip to main content

Nytt regelverk på gang – enklere for små og mellomstore bedrifter (SMB)

By 24/02/2014mai 16th, 2014Nyheter

Regelverket for offentlige anskaffelser er under revidering. Rådet for den europeiske union vedtok i midten av februar tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Formålet med de nye direktivene er enklere og klarere regler som blant annet vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige anbud. Senest to år etter publisering i EU skal bestemmelsene være gjennomført i norsk nasjonal rett. Også det særnorske regelverket skal forenkles. 10. juni i år legger Forenklingsutvalget frem sine forslag. Utvalgets forslag vil sammen med de nye EU-direktivene danne grunnlaget for et helt nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge.

Dette er gode nyheter for norsk næringsliv. Med 400 milliarder i årlige innkjøp er offentlig sektor et svært viktig markedssegment som flere bedrifter bør se nærmere på. Din Anbudshjelp hjelper deg gjerne inn i det offentlige markedet.