Skip to main content

Offentlig sektor – et marked for ALLE bedrifter

Anbudskonkurranser fra kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser har nå passert en årlig verdi på 500 milliarder! Markedet er i stadig vekst og etterspør det mest av varer og tjenester; for eksempel innen utvikling, administrasjon og drift av bygg, infrastruktur, helse og omsorg, skoler og utdanning, reklame, kontorartikler, møbler, programvare, miljø, reparasjon og vedlikehold, for å nevne noe.

Den høye etterspørselen gir muligheter for store, mellomstore og små bedrifter over hele landet innenfor de fleste bransjer. I gjennomsnitt representerer etterspørselen årlig over 1 million kroner pr. bedrift i Norge!

Det offentlige Norge søker samarbeid med bedrifter i alle størrelser. Det er ingen rasjonell grunn til at din bedrift skal stå utenfor dette markedet! Nettopp din bedrift kan være den som kan levere det som etterspørres til konkurransedyktige betingelser.

Mange bedriftsledere, salgssjefer og selgere tror at det går for mye tid til å delta i offentlige anbudskonkurranser eller at de er for små med begrensede ressurser til å kunne delta. Faktum er imidlertid at gode rutiner og forberedelser gjør at det ikke blir mye merarbeid i forhold til utarbeidelse av tilbud til det private bedriftsmarkedet. Nye lovkrav om bruk av elektroniske innkjøpssystemer (KGV) gjør det langt enklere å levere tilbud. Fra 1. juli i år skal alle anbudskonkurranser i Norge over nasjonal terskelverdi foregå gjennom elektroniske innkjøpssystemer. Det betyr at du som leverandør må levere tilbudet ditt elektronisk. Det vil spare mye tid og arbeid!

Muligheter til å bli leverandør er som ellers avhengig av at tilbudet ditt oppfyller oppdragsgiverens krav og ønsker. Tilbudet må på en god måte vise din bedrifts fortrinn og at den er i stand til å løse oppdragsgivers behov. Den største forskjellen mellom det private markedet og det offentlige markedet er at ditt tilbud må struktureres og leveres i tråd med det offentlige innkjøpsregelverket.

Det er lett å holde seg orientert om det offentlige markedet. For en rimelig penge kan du skaffe deg skreddersydd oversikt gjennom en anbudsvarslingstjeneste. Du kan få hjelp til å sette opp en god søkeprofil som baseres på CPV-koder. Nye forretningsmuligheter serveres rett i innboksen din.

Når du har funnet en konkurranse du vil delta i kan du skaffe deg anbudshjelp. Gjennom anbudshjelpen vil du lære deg gode teknikker og å lage en god struktur på ditt konkrete tilbud. I tillegg vil anbudshjelpen fungere som et kurs for deg: «LEARNING BY DOING».

Du lærer om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier og hvordan du best kan få god score på disse. Videre vil du få god praksis i:

 • Organisering av tilbudsunderlag
 • Prosjektplan, sjekklister – Oppgaver / ansvar – Praktisk sammenstilling
 • Tilbudets oppbygning
 • Hvordan unngå avvisning?
 • Hvordan dokumentere krav?
 • Hvordan fylle ut ESPD-skjema
 • Gjenbruk av dokumentasjon
 • Maler
 • Sladdet versjon av tilbudet
 • Innlevering av tilbudet
 • Dokumentsamarbeid via skytjenester
 • Rammeavtaler
 • Hva er kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav?
 • Hva er forskjellen på kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier?
 • Miljøkrav, krav om kvalitetssystem
 • Tildelingskriterier / vekting av kriteriene
 • Klagerett, krav om innsyn og begrunnelse

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 900 77 580 så skal vi hjelpe deg videre i dette spennende markedet!