Skip to main content

Offentlig sektor kan handle fra gründere!

Offentlige innkjøpere kan handle fra nyoppstartede bedrifter hvis de legger til rette for det! DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet gode informasjonssider om offentlige anskaffelser. Din Anbudshjelp AS har sakset fra en artikkel som omhandler temaet:

Nyetablerte gründere kan tilføre det offentlige innovasjon. Men ofte er de ikke med i konkurransen om oppdragene.
Ingvild Sundby er selvstendig designer med erfaring fra å både levere tjenester og tilbud til offentlig sektor.  – Det å ikke bli valgt i en anbudsprosess er noe enhver leverandør må regne med. Mange unge, nystartede virksomheter velger imidlertid å la være å delta i det offentliges anbudsprosesser. Tidsbruken kan rett og slett ikke forsvares økonomisk, sier hun.

Offentlige innkjøpere som vil at gründere og andre småbedrifter skal delta i konkurransene deres, må legge opp til en prosess som ikke krever alt for mye tid og ressurser. Hun gir følgende råd til innkjøpere:

Vær tydelig. Presiser hvordan yngre bedrifter kan bevise økonomisk soliditet hvis de ikke har tre års fartstid. Det bør også gjøres klart om referanseprosjekter fra tidligere arbeidsforhold kan brukes eller ikke.

Vurder prekvalifisering. Hvis man likevel ikke kvalifiserer juridisk, er det best å få vite dette før denne store jobben begynner. Da kan man heller velge å konsentrere seg om andre prosjekter. Det er spesielt demotiverende å bli avvist på juridiske forhold når man har brukt mye tid på å svare på kravspesifikasjon, beskrive referanseprosjekter og utforme cv-er.

Skriv forståelig og begrens sideantall og henvisninger. For å få med de med lavere anbudskompetanse gjelder det å bruke forståelig språk. Dessuten avstå fra uforholdsmessig antall sider og henvisninger. Slikt vil bare føre til mer tolkning og tidsbruk for leverandørene. Gjør konkurransegrunnlaget brukervennlig!

Bruk etterspørselsmulighetene. Kategorisk avvisning uten mulighet til å rette opp er med på å danne inntrykk av en offentlig sektor som er mer opptatt av perfekte tilbud enn gode leveranser. Gi oss muligheten til å ordne opp, gjerne med superkort frist.

Ingvild Sundby skrev i fjor en kronikk i Aftenposten om gründernes utfordringer for å kunne delta i offentlige anbudskonkurranser. Du kan lese hele kronikken her