Skip to main content

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo,10. januar: Hvordan vinne offentlige anbud

By 15/11/2016april 20th, 2017Nyheter

Er du, eller vil du bli leverandør til offentlig sektor? Flere endringer i regelverket  trer i kraft fra 1.1. 2017. Du lærer hvordan du best mulig kan finne relevante anbud (også de som ikke finnes i Doffin) og lage et vinnertilbud. Dette kurset  har en praktisk tilnærming. Ingen forkunnskaper om offentlige anbud er nødvendig. I 2017 forventes det offentlige markedet i Norge til å bli nærmere 500 milliarder kroner. Innkjøpene fra kommuner, fylkeskommuner, staten og andre offentlige virksomheter omfatter det meste av varer og tjenester fra både store, mellomstore og små bedrifter.  Kursholder er daglig leder og eier av Din Anbudshjelp AS, siviløkonom Rolf Olav Johannessen som har lang erfaring på dette fagområdet.


«Din Anbudshjelp AS holdt kurset «Hvordan vinne offentlige anbud?» for flere av våre medlemsbedrifter. Tilbakemelding fra deltakerne var at kursinnhold var svært aktuelt og godt sammensatt.

Kursleder involverte deltakerne på en god måte og demonstrerte løsninger på en rekke av bedriftenes utfordringer.»


Hilde Normark
Prosjektleder
Narvikregionens næringsforening

 

 

Program tirsdag 10. januar 2017

 09.00   Oversikt offentlig marked – omfang og muligheter

 • Hva handler offentlig sektor?
 • Hvor mye handles hos private bedrifter?
 • Suksesshistorier

09.50   Innkjøpsregelverket

 • Generell innføring og oversikt i regelverket
 • Grunntrekk ved offentlige anskaffelser
 • Regelverket, herunder de anskaffelsesrettslige grunnprinsippene. Grunnleggende krav til alle anskaffelser
 • Anvendelsesområde for de ulike delene i forskrift for offentlige anskaffelser
 • Terskelverdier, krav til kunngjøring
 • 1. januar 2017. Nytt regelverk

11.00 Kronologisk gjennomgang av anskaffelsesprosessen

 • Faser i anskaffelsesprosessen fra kunngjøring av konkurranse til inngåelse av kontrakt
 • Anskaffelsesprosedyrer
 • Når kan de ulike anskaffelsesprosedyrene benyttes?
 • Rammeavtaler
 • Hva er kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav?
 • Hva er forskjellen på kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier?
 • Miljøkrav, krav om kvalitetssystem
 • Tildelingskriterier / vekting av kriteriene
 • Hvis du ikke vinner
 • Klagerett, krav om innsyn og begrunnelse

12.00 Lunsj

12.45 Praktisk tilbudsarbeid

 • Anbudsdatabaser Doffin.no, Visma, Mercell, EU-Supply, andre
 • Viktige avklaringer – gjennomgang av konkurransegrunnlag
 • Organisering av tilbudsunderlag
 • Prosjektplan, sjekklister – Oppgaver / ansvar – Praktisk sammenstilling
 • Tilbudets oppbygning
 • Hvordan unngå avvisning?
 • Hvordan dokumentere krav?
 • Gjenbruk av dokumentasjon
 • Maler
 • Sladdet versjon av tilbudet
 • Innlevering av tilbudet
 • Dokumentsamarbeid via skytjenester

14.30 Hvordan levere tilbud gjennom elektroniske innkjøpsverktøy

 •  Gjennomgang av systemene til Mercell, Visma, EU-Supply og Amesto

15.30   Oppsummering, spørsmål & svar

 

Praktiske opplysninger:

Pris: Kr. 3.900,-
50% rabatt for nr 2 og 3 osv fra samme firma.
Inkluderer pausebuffet og konferanselunsj.
Fakturering etter at kurset er gjennomført. 

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel. Møterom i 33. etasje. Fantastisk utsikt over Oslo.
Maks 12 deltakere slik at det blir god anledning til å stille spørsmål.

Påmeldingsskjema (Påmelding ikke mulig, dato passert).